Datageïnformeerd werken en formatief evalueren

Door goed gebruik te maken van de aanwezige data op school, kun je de kwaliteit van je onderwijs verbeteren en het leerproces van leerlingen beter ondersteunen. Als je onderzoek uitvoert met data van je eigen school, kun je toetsen of bepaalde aannames kloppen. Zo ontstaat een cultuur waarin beslissingen minder op basis van ervaringen of onderbuikgevoelens worden genomen, en meer op basis van beschikbare gegevens. Bij sommige vermoedens, bijvoorbeeld over de motivatie van leerlingen, is het nodig om nieuwe data te verzamelen. Voor formatief evalueren geldt hetzelfde, maar dan op kleinere schaal. Daar staat het leerproces van de leerling centraal. Hiervoor maak je gebruik van gegevens of observaties tijdens het proces, wat je in staat stelt om gericht feedback te geven en de leerlingen ervan bewust te maken waar zij nog aan kunnen werken.

Aanbod

Boek: Data onder de Dom

Binnen scholen zijn veel gegevens beschikbaar over leerlingen, zoals toetsresultaten, doorstroomgegevens en examenresultaten. Ook beschikken scholen over bovenschoolse gegevens: overstapgegevens (van primair naar voortgezet onderwijs, van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs) en data over extra ondersteuning. Data onder de Dom is het resultaat van vier jaar werken aan het beantwoorden van vragen die binnen de school leven. Utrechtse scholen hebben in dit project samengewerkt met de CED-Groep en de Universiteit Utrecht. Data onder de Dom is een aanrader voor iedereen die  op zijn eigen school werk wil maken van datagestuurd werken.

Inhoudsopgave

Bekijk hier de inhoudsopgave van het boek.

Exemplaar ontvangen?

Wilt u een exemplaar van het boek ontvangen? Kosten zijn € 15,00 (exclusief verzendkosten). Vul dan s.v.p. dit formulier in.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het gebruik van data binnen de school? Neem dan contact op met Claudy Oomen (zie contactgegevens hieronder).