Onderzoek in de school

Het doen van onderzoek door docenten binnen de school krijgt steeds meer aandacht. Door onderzoek uit te voeren kun je toetsen of vermoedens die je hebt kloppen. Op scholen zijn veel data beschikbaar die daarbij kunnen helpen. Door datagestuurd te werken ontstaat een cultuur waarin beslissingen minder op basis van individuele ervaringen en onderbuikgevoelens en meer op basis van beschikbare gegevens worden genomen. Ook kan het doen van onderzoek - bijvoorbeeld bij een nieuw lesontwerp - bijdragen aan de professionaliteit van docenten en de kwaliteit van de lessen.

Aanbod:

Boek: Data onder de Dom

Binnen scholen zijn veel gegevens beschikbaar over leerlingen, zoals toetsresultaten, doorstroomgegevens en examenresultaten. Ook beschikken scholen over bovenschoolse gegevens: overstapgegevens (van primair naar voortgezet onderwijs, van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs) en data over extra ondersteuning. Data onder de Dom is het resultaat van vier jaar werken aan het beantwoorden van vragen die binnen de school leven. Utrechtse scholen hebben in dit project samengewerkt met de CED-Groep en de Universiteit Utrecht. Data onder de Dom is een aanrader voor iedereen die  op zijn eigen school werk wil maken van datagestuurd werken.

Inhoudsopgave

Bekijk hier de inhoudsopgave van het boek.

Exemplaar ontvangen?

Wilt u een exemplaar van het boek ontvangen? Kosten zijn € 15,00 (exclusief verzendkosten). Vul dan s.v.p. dit formulier in.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het gebruik van data binnen de school? Neem dan contact op met Claudy Oomen (zie contactgegevens hieronder).