Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden en een onderzoekende houding door leerlingen speelt een steeds belangrijkere rol in het curriculum. Leerlingen moeten dit ontwikkelen ter voorbereiding op het wetenschappelijke onderwijs. Het is van belang dat vwo-docenten leerlingen kunnen ondersteunen, onder andere door het ontwikkelen van opdrachten, het begeleiden bij de uitvoering en het beoordelen. Niet alleen de vaardigheden van leerlingen krijgen steeds meer aandacht, ook het doen van onderzoek door docenten binnen de school. Door gebruik te maken van de data - bijvoorbeeld over leerrendement - die beschikbaar zijn kunnen beslissingen meer worden genomen op basis van gegevens dan op basis van individuele ervaringen en onderbuikgevoelens.

Leerlingen leren onderzoek doen

Verbeteren van de lespraktijk

Datagebruik in de school