Leerlingen leren onderzoek doen

Het vwo bereidt leerlingen voor op het wetenschappelijke onderwijs. Naast de vakinhoudelijke kennis moeten leerlingen ook academische vaardigheden ontwikkelen. Het merendeel van deze vaardigheden valt onder de noemer ‘leren onderzoeken’. Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden en een onderzoekende houding moet niet los worden gezien van de vakinhoud. De uitdaging is juist om de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden te koppelen aan vakinhoudelijke verdieping. Daarom is het van belang dat alle vwo-docenten leerlingen bij academische vaardigheden kunnen ondersteunen, o.a. door het ontwikkelen van opdrachten, het begeleiden bij de uitvoering en het beoordelen. Hebt u een ander verzoek rondom onderzoek van leerlingen begeleiden (zoals PWS-begeleiding), neem dan contact met ons op.

 

Boek: Eureka! Didactiek voor het leren onderzoeken in het vwo

Het handboek Eureka! - Didactiek voor het leren onderzoeken in het vwo geeft docenten op het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) handvatten om binnen hun eigen vak leerlingen op te leiden tot aankomende academici. Met dit handboek kunnen docenten het ambachtonderzoeken een plek geven binnen hun vak en binnen het onderwijs.

Meer lezen