Leerlingen leren onderzoek doen

Het vwo bereidt leerlingen voor op wetenschappelijk onderwijs. Naast vakinhoudelijke kennis moeten leerlingen ook academische vaardigheden ontwikkelen. Het gaat dan vooral om het ‘leren onderzoeken’. De uitdaging is om de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en een onderzoekende houding te koppelen aan vakinhoudelijke verdieping. Daarom is het van belang dat vwo-docenten hun leerlingen kunnen ondersteunen bij academische vaardigheden. Denk aan het ontwikkelen van opdrachten, het begeleiden bij de uitvoering, het profielwerkstuk en beoordeling.
 

Boek: Eureka! Didactiek voor het leren onderzoeken in het vwo

Het handboek Eureka! - Didactiek voor het leren onderzoeken in het vwo geeft docenten op het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) handvatten om binnen hun eigen vak leerlingen op te leiden tot aankomende academici. Met dit handboek kunnen docenten het ambachtonderzoeken een plek geven binnen hun vak en binnen het onderwijs.

Meer lezen