Aansluiting vo-wo

Onderwijsadvies & Training organiseert activiteiten waarbij rechtstreeks contact met decanen, docenten en leidinggevenden centraal staat. Ook zijn we er voor leerlingen: we organiseren gastcolleges en hebben aandacht voor het profielwerkstuk.

VOOR LEERLINGEN

Gastcolleges op school – de Rectors League

Tijdens een Rectors League geven docenten van de Universiteit Utrecht gedurende één ochtend gastcolleges op een school. Zij vertellen over hun vakgebied aan leerlingen uit 4, 5 en/of 6 vwo. Leerlingen maken zo kennis met de wetenschap en met verschillende opleidingen. De Rectors League kan bijdragen aan de oriëntatie op een vervolgstudie en als inspiratiebron dienen voor het vinden van een onderwerp voor het profielwerkstuk. Zie www.uu.nl/rectorsleague.

Profielwerkstukkenwedstrijd

Vwo-leerlingen die in 2018-2019 eindexamen vwo doen kunnen meedoen aan een PWS-wedstrijd. De wedstrijd wordt samen met het onderzoeksgebied Dynamics of Youth georganiseerd. Het thema jeugd staat centraal: onderzoek dat betrekking heeft op kinderen tussen 0 en 18 jaar komt in aanmerking voor deelname. Zie www.uu.nl/pwswedstrijd.

VOOR DECANEN, DOCENTEN EN SCHOOLLEIDERS

Kennisdeling

Wij stellen ons als doel om scholen goed te informeren over ontwikkelingen, regelgeving, opleidingen en wetenschappelijke inzichten. Uitwisseling tussen scholen en onze universiteit
neemt ook een belangrijke plek in. Om het delen van kennis en ervaringen te faciliteren organiseren wij themabijeenkomsten en bezoeken wij scholen.

Ondersteuning bij aansluitingsvraagstukken en keuzeprocessen

Voor een goede aansluiting tussen het vo en het wo hebben leerlingen begeleiding nodig bij het maken van keuzes, en is kennis nodig over o.a. het vereiste niveau academische vaardigheden. Wij hebben kennis in huis over thema’s als motivatie, keuzeprocessen en datagestuurd werken. Deze onderwerpen komen o.a. aan bod in workshops en lezingen. Kijk op de site van het Scholennetwerk voor de komende workshops en een kenniscafé.

Meer informatie

Zie www.uu.nl/scholennetwerk