De Universiteit Utrecht hecht veel waarde aan een goede aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs. Daarom is er het Scholennetwerk Dit netwerk organiseert uiteenlopende activiteiten voor docenten, decanen, schoolleiders en leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het Scholennetwerk zich op het aansluitingsvraagstuk vwo-universiteit vanuit een breed perspectief.

Doelen

Het verbeteren van de aansluiting tussen het voortgezet en het wetenschappelijk onderwijs: dat is waar het Scholennetwerk op gericht is. We organiseren activiteiten waarbij rechtstreeks contact met decanen, docenten en leidinggevenden centraal staat. Ook zijn we er voor leerlingen: we organiseren gastcolleges en hebben aandacht voor het profielwerkstuk.

Voor decanen, docenten en schoolleiders

Kennisdeling

Het Scholennetwerk stelt zich tot doel om scholen goed te informeren over ontwikkelingen, regelgeving, opleidingen en wetenschappelijke inzichten. Uitwisseling tussen scholen en onze universiteit neemt ook een belangrijke plek in. Om het delen van kennis en ervaringen te faciliteren organiseren wij netwerkmiddagen en bezoeken wij scholen.

Ondersteuning bij aansluitingsvraagstukken en keuzeprocessen

Voor een goede aansluiting tussen het vo en wo moeten leerlingen begeleid worden bij hun keuze en is kennis nodig over het vereiste niveau academische vaardigheden. Wij hebben daar kennis over, evenals over thema’s als motivatie, keuzeprocessen en (interesse)tests.

Voor leerlingen

Gastcolleges op school

Tijdens een Rectors League geven docenten van de Universiteit Utrecht gedurende één ochtend gastcolleges op een school. Zij vertellen over hun vakgebied aan leerlingen uit 4, 5 en/of 6 vwo. Leerlingen maken zo kennis met de wetenschap en met verschillende opleidingen. De Rectors League kan een rol spelen in de oriëntatie op een vervolgstudie en als inspiratiebron dienen voor het vinden van een onderwerp voor het profielwerkstuk.

Profielwerkstukken

Waar mogelijk helpen wij leerlingen bij de realisatie van hun profielwerkstuk. Leerlingen kunnen vragen stellen aan experts binnen onze universiteit. Ook organiseren we een profielwerkstukwedstrijd rondom door de Universiteit Utrecht vastgestelde thema’s.

Meer informatie

Zie www.uu.nl/scholennetwerk