Voor- en vroegschoolse educatie

Onderwijsadvies & Training heeft aandacht voor de ontwikkeling van onderwijsprofessionals in alle onderwijssectoren. Dus ook voor pedagogisch medewerkers en voor leerkrachten in de eerste groepen van het basisonderwijs, de voor- en vroegschoolse educatie. Samen werken wij aan de (interactie)vaardigheden van medewerkers in de VVE.

Observeren van interactie met CLASS

Wil je weten hoe je tijdens vrij spel, kringactiviteiten, werken in hoeken en spelletjes maar ook het verschonen, fruit eten en het opruimen van speelgoed interactie kunt inzetten voor de ontwikkeling van een kind? Hoe benut je deze momenten optimaal door aan te sluiten op alle ontwikkeling-aspecten van kinderen? Het observatie-instrument CLASS geeft hier inzicht in.

KlasCoach 2.0: Interactievaardigheden in de voorschool of kinderopvang

Het is niet makkelijk om de diepte in te gaan in interactie met jonge kinderen. Hoe stel je uitdagende vragen? Hoe help je kinderen zonder voor te zeggen? Hoe zorg je dat kinderen zélf aan de slag gaan en optimaal betrokken blijven? Klascoach 2.0 is een online coachingstraject waarin we inzoomen op pedagogische vragen en vaardigheden, relevant voor de voorschool of kinderopvang.