Voor- en vroegschoolse educatie

Onderwijsadvies & Training heeft aandacht voor de ontwikkeling van onderwijsprofessionals in alle onderwijssectoren. Dus ook voor pedagogisch medewerkers en voor leerkrachten in de eerste groepen van het basisonderwijs (de voor- en vroegschoolse educatie). Samen met u werken wij aan de (interactie)vaardigheden van medewerkers in de VVE.

Werken aan de interactie van pedagogisch medewerkers en leerkrachten

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten zijn van essentieel belang voor de ontwikkeling van kinderen: zij zorgen voor een veilige en prettige omgeving waarin kinderen kunnen verkennen en exploreren. Ze vormen een veilige omgeving en bouwen door sensitieve, responsieve interacties een relatie met kinderen op.

De emotionele, sociale, cognitieve en taalontwikkeling van kinderen verloopt erg snel op jonge leeftijd. De interacties met pedagogisch medewerkers/leerkrachten vormen een belangrijke ondersteuning in deze ontwikkelingsfase. Het is een uitdaging om die interacties zo goed mogelijk vorm te geven.

Observeren van interactie

Wilt u weten hoe u tijdens vrij spel, kringactiviteiten, werken in hoeken en spelletjes maar ook het verschonen, fruit eten en het opruimen van speelgoed interactie kunt inzetten voor de ontwikkeling van een kind? Hoe u deze momenten optimaal benut door aan te sluiten op alle ontwikkeling-aspecten van kinderen? Het observatie-instrument CLASS geeft u hier inzicht in.