Wetenschap & Technologie

W&T in de klas (foto: Lize Kraan)
Foto: Lize Kraan

Wetenschap en Technologie (W&T) zijn bij uitstek geschikt om de interesses en talenten van leerlingen te ontdekken en stimuleren. Maar hoe doe je dat? Hoe ga je om met leervragen van leerlingen, hoe integreer je W&T met andere vakken en in het schoolbeleid, hoe bied je W&T aan in combinatie met taal en rekenen, hoe ontwikkel je een doorgaande leerlijn? Allemaal vragen die naar boven kunnen komen.

Samenwerking binnen KTWT

In de regio Utrecht wordt op het gebied van Wetenschap & Technologie samengewerkt binnen het Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap & Techniek Midden Nederland (KTWT). Het KTWT begeleidt en ondersteunt leerkrachten, scholen en schoolbesturen in het basisonderwijs op het gebied van W&T. KTWT werkt intensief samen met het Wetenschapsknooppunt.

Ondersteuning en maatwerk voor scholen

Onderwijsadvies en Training (UU) coördineert KTWT en draagt samen met de partners zorg voor een goede inhoudelijke en professionele ondersteuning bij W&T. Het werken aan kennis, vaardigheden en een onderzoekende houding staan hierbij centraal. Naast onderstaande thema’s bieden wij maatwerk voor scholen met een specifieke vraag.

  • Vaardigheden: onderzoekend en ontwerpend leren
  • Schoolbesturen en schoolleiding: Visiemanagement
  • Verbinding zoeken met taal en rekenen
  • Verbinding binnen- en buitenschools leren
  • Het jonge kind
  • Talent ontwikkelen in de Plusklas
  • Opbrengsten van W&T vaststellen
  • Kennisdeling en ontwikkeling (communities)

Contactpersoon