Wetenschap & Technologie

Wetenschap en Technologie

Wetenschap en Technologie (W&T) zijn bij uitstek geschikt om de interesses en talenten van leerlingen te ontdekken en stimuleren. Maar hoe doe je dat? Hoe ga je om met leervragen van leerlingen, hoe integreer je W&T met andere vakken en in het schoolbeleid, hoe bied je W&T aan voor een Plusklas, hoe ontwikkel je een doorgaande leerlijn? Allemaal vragen die naar boven kunnen komen.

Het Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap & Techniek Midden Nederland (KTWT) begeleidt en ondersteunt leerkrachten, scholen en schoolbesturen in het basisonderwijs op het gebied van wetenschap en technologie.

Ons professionaliseringsprogramma is erop gericht scholen te helpen W&T (verder) in te zetten in het onderwijs. Dit doen wij door samen met u te werken aan kennis, vaardigheden en een onderzoekende houding. Naast onderstaande thema’s bieden wij maatwerk voor scholen met een specifieke vraag.

  • Teamprofessionalisering: Basiscursus Wetenschap en Technologie
  • Schoolbesturen en schoolleiding: Visiemanagement
  • Vaardigheden: onderzoekend en ontwerpend leren
  • Talent ontwikkelen in de Plusklas
  • Verbinding zoeken met taal en rekenen
  • Verbinding binnen- en buitenschools leren
  • Het jonge kind
  • Opbrengsten van W&T vaststellen
  • Kennisdeling en ontwikkeling (communities)