Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU)

In Utrecht en in Amsterdam krijgt een groep schoolbesturen in het primair onderwijs, hogescholen en universiteiten subsidie via het NRO voor een ‘werkplaats onderwijsonderzoek’. Zij zullen hiermee in een tweejarige pilot bouwen aan een structurele, duurzame verbinding tussen onderwijs, onderwijsontwikkeling en -onderzoek. Deze pilot met werkplaatsen onderwijsonderzoek is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en het NRO.

De leergemeenschap(pen) in Utrecht: WOU

Doel van dit project is een duurzame onderzoekscultuur tot stand brengen in het Utrechtse PO. Aan het project nemen in totaal 16 scholen van de drie grote Utrechtse schoolbesturen deel (KSU, PCOU en SPO), en vijf kennisinstituten (Universiteit Utrecht, Universiteit voor Humanistiek, Marnix Academie, HKU en HU). Een speciale rol is weggelegd voor de ‘broker’: een kartrekker, werkzaam binnen de school, maar met affiniteit voor wetenschappelijk onderzoek en liefst in het bezit van een MA diploma. Het team van leerkrachtonderzoekers dat zich met het praktijkonderzoek gaat bezig houden wordt het WOU-team genoemd. Ondersteund door een onderzoeker van een van de kennisinstituten formuleren de WOU teams een onderzoeksvraag die past bij de eigen schoolontwikkeling. De onderzoeksthema’s van de verschillende teams lopen mooi uiteen. Een paar voorbeelden: het bevorderen van 21e eeuwse vaardigheden; het integreren van w&t onderwijs in het huidige curriculum; creatief denken en nieuwsgierigheid bevorderen en de lijst is nog langer.

Bezoek de website voor meer informatie.