Profiel pedagogisch-didactisch handelen (PDH)

Een instrument voor leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs

Scholen geven de laatste jaren actief vorm aan nieuwe onderwijspraktijken. Daarin vervullen leerkrachten naast taken die ze gewend zijn (zoals zorgen voor een goed leerklimaat en geven van uitleg en instructie) ook nieuwere taken (zoals begeleiden van leerlingen bij opdrachten, bij maken van keuzes en bij samenwerken). Het handelen van leerkrachten staat ook minder op zichzelf dan vroeger. Leerkrachten werken meer samen en in overeenstemming met het onderwijsconcept van de school. De vraag is daarbij steeds welk handelen gewenst is in bepaalde situaties en in relatie tot bepaalde doelen. 

Vanuit Onderwijsadvies & Training is een instrument ontwikkeld waarmee leerkrachten zicht kunnen krijgen op hun pedagogisch-didactisch handelen, de PDH. Daarmee wordt zichtbaar waar de leerkracht bepaalde accenten legt en waar wellicht aandachtspunten liggen. Ook leerlingen kunnen deze vragenlijsten invullen, zodat het eigen beeld van de leerkracht vergeleken kan worden met hoe zijn of haar handelen op leerlingen overkomt.

Als meerdere leerkrachten van een school meedoen, kan een team- of schoolrapportage worden gemaakt. De rapportage kan de opmaat vormen voor onderlinge uitwisseling en dialoog en verdere professionalisering. Tevens kan de schoolrapportage worden gebruikt voor externe verantwoording.

Voor leerkrachten

Bent u leerkracht en wilt u meer informatie over de Vragenlijst Leerkrachtrepertoire pedagogisch-didactisch handelen (PDH) klik dan hier.

Voor schoolleiders

Bent u schoolleider en wilt u meer informatie over de PDH in relatie tot Leerkrachthandelen, schoolconcept en professionele ontwikkeling van uw leerkrachten klik dan hier.