Lesson Study voor het basisonderwijs

Lesson Study is een effectieve methodiek voor teamleren, waarbij de concrete lesvoorbereiding en lesuitvoering centraal staan. Leerkrachten werken samen aan het ontwerpen, uitvoeren en onderzoeken van een les. Het vertrekpunt is de eigen lespraktijk. Het doel van Lesson Study is inzicht in het leren van uw leerlingen en daardoor een hogere leeropbrengst.

INHOUD

Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op de Lesson Study-methodiek en de verschillende fasen hiervan. In een groep van 4 tot 6 collega’s doorloopt u onder professionele begeleiding de Lesson Study-cyclus. U kiest een thema dat u gezamenlijk wilt aanpakken, ontwerpt hier een les bij en analyseert het leren van uw leerlingen door middel van lesobservaties en het bekijken van hun werk. Samen met uw collega’s past u de les aan en wordt ook deze les geanalyseerd. Hierdoor krijgt u inzicht in het leren van uw leerlingen, direct gekoppeld aan uw eigen praktijk.

Doelgroep

Lesson Study is bedoeld voor alle leerkrachten en schoolleiders in het basionderwijs.

Data

Lesson Study wordt op aanvraag verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.