Computational Thinking

Kinderen zijn vaak nieuwsgierig naar de werking van apparaten. Om deze nieuwsgierigheid te stimuleren, is het belangrijk hier ook in de klas aandacht aan te besteden. Door middel van verschillende activiteiten onderzoeken kinderen hoe apparaten werken en hoe deze ‘denken’.

Inhoud

In deze cursus kijken we vooral hoe je als leerkracht aan het werk kan met onderzoekend leren en wetenschap en technologie via computational thinking. Dat is zeker niet gelijk aan het leren van een programmeertaal, het gaat over de achterliggende concepten. In deze cursus leren leerkrachten hoe computational thinking in de eigen klas kan worden vorm gegeven. 

Programma

In drie bijeenkomsten kijken we naar bestaand materiaal voor computational thinking en hoe dit concreet wordt gebruikt op twee KTWT-vindplaatsscholen. Welke kennis heeft de leerkracht nodig, welke materialen heb je nodig en wat doen die leerlingen eigenlijk?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Zonder computer leren over hoe een computer werkt (CS Unplugged)
  • Systematisch werken met 'geautomatiseerde processen'

Een en ander doen we aan de hand van concreet (en voor de school goedkoop) materiaal.

Doelstellingen

Na afloop weet u:

  • hoe u in uw eigen klas aan het werk kunt gaan
  • waar u de materialen vandaan haalt
  • welke achterliggende didactische ideeën hierbij een rol spelen

Doelgroep

Leerkrachten groep 5 t/m 8.
We vinden het fijn als u al één of twee dingen/ideeën heeft uitgeprobeerd in uw eigen klas en daar iets van meebrengt (iets over vertelt). Dit mag ook iets zijn dat mislukt is.

Data

Er zijn drie bijeenkomsten (alle van 14:30 – 17:00 uur):

  • 15 mei
  • 5 juni
  • 19 juni

Kosten

€ 250,-

Studiebelasting

Houd naast de bijeenkomsten (7,5 uur totaal) rekening met 7,5 uur zelfstudie en 2 uur voor het uitproberen in de klas (incl. zelfreflectie).

Certificaat

Deelnemers die alle bijeenkomsten hebben bijgewoond ontvangen een certificaat.

Aanmelden

U kunt zich t/m 1 mei 2019 aanmelden.

Trainers

De cursus wordt verzorgd door Mario de Jonge en Vincent Jonker (beiden van Onderwijsadvies & Training). Tijdens de bijeenkomsten dragen ook twee po-leerkrachten bij aan het programma.

Contactpersoon