Beeldcoaching: beter lesgeven door analyse van video-opnames

Beelden liegen niet. Ze houden je een spiegel voor. Daarmee is beeld een sterk middel om inzicht te krijgen in je eigen handelen, hierop te reflecteren en verbeterstappen te zetten. Beelden maken het mogelijk om een gesprek te voeren over wat je ziet en hoort, en het is mogelijk om zo vaak als gewenst een bepaald beeld terug te halen. Ook maakt beeldcoaching verdieping mogelijk: er kan worden ingezoomd op specifieke fragmenten en gedragingen.

Door de beeldcoaching ben ik me er bewust van geworden dat ik veel vertel, en weinig vragen stel. Dat zou ik anders willen zien, dus daar ga ik mee aan de slag.

Werkwijze

Beeldcoaching bestaat meestal uit een aantal ontmoetingen tussen de coach en de gecoachte (de docent*). In de eerste afspraak bespreken we uw vraag. Waar wilt u op inzoomen? Hierna wordt gestart met het traject. Samen met de coach bespreekt u (een aantal selecties uit) video-opnames. Deze opnames kunnen door ons worden gemaakt of ze kunnen door de gecoachte worden aangeleverd. Het kan goed werken om een aantal weken of maanden tussen de afspraken te laten zitten, zodat u in de tussentijd aan de slag kunt met een aantal actiepunten uit de eerste analyse. Deze tijdsplanning stelt u samen met uw coach vast.

Bij beeldcoaching kan vanuit drie perspectieven naar situaties worden gekeken:

  • Interactie: hierbij gaat het om de interactie tussen u en uw leerlingen/studenten. Hoe verloopt het contact, hoe reageert u op elkaar?
  • Organisatie: hierbij gaat het om de structuur die u aanbrengt in uw lessen of begeleidingsgesprekken.
  • Didactiek: hierbij gaat het om wat u doet om leerlingen/studenten te laten leren: stelt u vragen, geeft u uitleg of instructie, of geeft u feedback, en op welke manier doet u dat?

Voor wie

Beeldcoaching is geschikt voor docenten in alle onderwijssectoren. Het kan gebruikt worden voor de analyse van lessen maar ook van begeleidingsgesprekken met studenten of leerlingen. Voor iedereen die inzicht wil in zijn manier van lesgeven, begeleiden of feedback geven, en hier stappen in wil zetten, kan beeldcoaching een oplossing zijn.

Onze beeldcoaches

Onze beeldcoaches zijn gecertificeerd. Ze hebben allen succesvol de tweejarige opleiding ‘Beeldcoach/Didactisch coach’ bij V & F Onderwijs Consult afgerond.

Meer informatie

Neem voor vragen en meer informatie contact op met het secretariaat van Onderwijsadvies & Training:
onderwijsadviesentraining@uu.nl
T 030 253 2261

* De term docent wordt hier gebruikt voor alle professionals die voor de klas staan. Dus zowel leerkrachten in het basisonderwijs als docenten in het mbo, voortgezet en hoger onderwijs.