Wat weet jij van…. Haal regelmatig op wat je weet tijdens het studeren

Las bij het studeren regelmatig momenten in waarop je jezelf overhoort door op te schrijven wat je nog weet.

Vind je het lastig om je leeswerk bij te houden of heb je het gevoel dat je niet goed onthoudt wat je hebt gelezen? Dan kan het helpen om regelmatig tijd te nemen om na te denken over wat je nog weet.

In Amerikaans onderzoek werd studenten gevraagd een tekst over een natuurwetenschappelijk onderwerp te bestuderen. Zij werden willekeurig verdeeld over 4 condities:

 

  • Een conditie waarin studenten de tekst één keer mochten bestuderen
  • Een conditie waarin studenten de tekst in meerdere sessies opnieuw konden bestuderen
  • Een conceptmap-conditie, waarin studenten de inhoud van de tekst in een schematische weergave moest weergeven
  • Een conditie waarin studenten na het bestuderen van de tekst werd gevraagd zoveel mogelijk te noteren van wat zij hadden onthouden (‘retrieval practice’). Hierna bestudeerden zij de tekst nogmaals, gevolgd door nog een ‘retrieval’-sessie.

Studenten kregen een week na het experiment een test voorgelegd om na te gaan hoeveel zij hadden onthouden. In deze test kwamen zowel letterlijke vragen als vragen waarin studenten verbanden tussen concepten moesten leggen aan bod. Het bleek dat studenten in de ‘retrieval practice’-conditie het best scoorden op de test en dus het meest hadden geleerd.

Kortom:

Las bij het studeren regelmatig momenten in waarop je jezelf overhoort door op te schrijven wat je nog weet. Het is een simpele, maar effectieve manier om actief te studeren.

Bekijk ons aanbod op het gebied van Slim studeren.