Motivatie en zelfsturing

Van een tutor wordt verwacht dat deze studenten kan begeleiden bij  het ontwikkelen van hun studievaardigheden en goed studeergedrag.  Het gaat veelal om zaken als effectief studeren, (studie-)motivatie, planning en een zelfstandige studiehouding. Studenten hebben vooral moeite met het reguleren van hun eigen studiegedrag; hoe ga je goed om met langetermijnverplichtingen versus de kortetermijnverleidingen? Hoe kun je hier een bijdrage aan leveren als tutor en hoe zorg je dat de verantwoordelijkheid voor de studievoortgang  bij de student zelf blijft liggen?

In deze workshop bespreken we modellen over motivatie en zelfsturing, die van belang zijn wanneer je hier als tutor aandacht aan wilt besteden. Deelnemers ervaren eerst zelf wat hen motiveert, op welke wijze zij hun eigen gedrag sturen en waar dit voor verbetering vatbaar is. Op basis van deze inzichten is er ruimte om met elkaar de consequenties voor de begeleidingspraktijk vast te stellen en deze te vertalen naar een gespreksformat of werkvorm waarmee de zelfsturing van studenten gestimuleerd wordt.

Na afloop kun je: 

  • aan de hand van toegankelijke modellen uitleggen welke factoren van invloed zijn op motivatie en zelfsturing
  • duiden wat de student nodig heeft om zichzelf te motiveren en zijn gedrag in een richting te sturen die hij/zij wil
  • doelgerichte werkvormen ontwerpen die je in staat stellen op effectieve wijze aandacht te besteden aan deze thema’s in je eigen tutoraatspraktijk. 

Doelgroep

Tutoren/docenten, studieadviseurs, studieloopbaanbegeleiders en decanen. 
De workshops zijn in principe ontwikkeld voor UU docenten/tutoren, maar we bieden deze ook als maatwerk aan voor andere onderwijsinstanties en doelgroepen. Te denken valt aan trainingen voor SLB’ers. 

Datum

Nog niet gepland.

Kosten

€ 120,- (voor UU-medewerkers). Extern tarief in overleg.

Aanmelden

Wanneer er nieuwe data bekend zijn, kun je je aanmelden via het aanmeldformulier.
Op het aanmeldformulier moet een WBS-nummer worden ingevuld voor de facturatie. De tutorcoördinator van de faculteit kan deze informatie verstrekken. Is er (nog) geen WBS-nummer bekend of zijn er onduidelijkheden, vul dan s.v.p. de naam van de tutorcoördinator in dit veld in. 

MEER INFORMATIE 

Onderwijsadvies & Training 
onderwijsadviesentraining@uu.nl
T 030 253 2261