Toetsen met open vragen

Technieken om eenduidige vragen te formuleren die zich objectief laten beoordelen zijn van belang als u met een minimum aan nakijktijd de juiste informatie wilt vergaren over het beheersings- en prestatieniveau van de student. In deze workshop van twee dagdelen leert u toetsen met open vragen te construeren die voldoen aan de kwaliteitseisen en efficiënt zijn na te kijken. Naast het formuleren van deugdelijke vragen leert u methoden en instrumenten te gebruiken om tot een representatieve toets te komen die uitmondt in beoordelingen die fair en beargumenteerd zijn. Werkwijzen voor het nakijken, en methoden voor het vaststellen van de zak-slaaggrens maken daar deel van uit.
Analyse van de resultaten op de open-vraagtoets met behulp van een analyseprogramma in Excel is voor de geïnteresseerde gebruiker beschikbaar.

Duur, frequentie, data en tijden

Twee dagdelen. In overleg vast te stellen.

Kostenindicatie

€ 1840,- voor medewerkers van de Universiteit Utrecht en € 2200,- voor onderdelen buiten de UU.

Contact

Informatie is verkrijgbaar bij Jaap Milius:
T 030 253 1965 / 4472
E j.j.milius@uu.nl