Schriftelijke feedback geven

In deze workshop van minimaal twee en maximaal drie bijeenkomsten leert u op een efficiënte manier schriftelijke feedback geven op stukken van studenten. We besteden aandacht aan hoe u kunt voorkomen dat u eindeloos feedback aan het geven bent op spelling en grammatica, wanneer het u eigenlijk te doen is om de inhoud (correctheid, volledigheid, samenhang) en vorm (hoe ziet een wetenschappelijk paper er uit?).
We nemen als leidraad drie kernvragen waar effectieve feedback antwoord op zou moeten geven:

1. Waar moet de student naartoe of wat is het doel?
2. Waar staat de student nu of in hoeverre is het doel al bereikt?
3. Wat kan de student doen om dichter bij het doel te komen?

Tijdens de workshop gebruiken we eerder gegeven feedback door de docenten en ingeleverde stukken door studenten als uitgangspunt om te onderzoeken hoe we de die feedback efficiënter en effectiever te maken. Naast deelname in workshopverband is ook individuele begeleiding mogelijk.

Data

De cursus wordt gegeven op aanvraag bij voldoende belangstelling. U kunt uw belangstelling doorgeven aan ons secretariaat.
De data worden in overleg met de belangstellenden bepaald.

Meer informatie en aanmelden

Secretariaat Onderwijsadvies & Training
T 030 253 3224
onderwijsadviesentraining@uu.nl