Mondelinge feedback geven

In deze workshop van minimaal twee en maximaal drie bijeenkomsten gaan we in op het geven van feedback in face-to-face bijeenkomsten met individuele studenten (bijvoorbeeld feedback op stageverslagen, bachelor scripties en master scripties). De voordelen van face-to-face feedback zijn dat de docent de mogelijkheid heeft om direct te observeren wat de feedback met een student of groepje studenten doet en in welke mate deze begrepen wordt. Daarnaast geven face-to-face bijeenkomsten de mogelijkheid om de feedback meer in dialoogvorm te bespreken.

Tijdens de workshop besteden we aandacht aan hoe de kenmerken van face-to-face communicatie zodanig benut kunnen worden, dat er als het ware een feedbackdialoog ontstaat waarbij de student de ruimte heeft om onduidelijkheden uit te spreken en op de feedback te reageren. Ook hierbij behoort individuele begeleiding tot de mogelijkheden.

Data

De cursus wordt gegeven op aanvraag bij voldoende belangstelling. U kunt uw belangstelling doorgeven aan ons secretariaat.
De data worden in overleg met de belangstellenden bepaald.

Meer informatie en aanmelden

Secretariaat Onderwijsadvies & Training, t.a.v. Renske de Kleijn
T 030 253 3224
E onderwijsadviesentraining@uu.nl