Aanbod voor examencommissie/toetscommissie

Als lid van een examen-en of toetscommissie heb je een speciale rol met betrekking tot de borging van de kwaliteit van de toetsing binnen de opleiding (of groep van opleidingen). De UU heeft op instellingsniveau een omschrijving gegeven van de rol van de examencommissie en het is vervolgens aan de opleidingen zelf om deze rol verder uit te werken. Het team toetsing en feedback biedt ondersteuning aan examen- en toetscommissies.

Te denken valt aan:

  • Het uitbreiden van kennis over (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie
  • Het ontwikkelen van een eigen werkwijze die toegespitst is op de specifieke opleiding (of groep van opleidingen) m.b.t. de kwaliteitsborging van de toetsing
  • Het opstellen en/of evalueren van toetsbeleid op opleidingsniveau: wie is waarvoor verantwoordelijk in het toetsproces
  • Het opstellen van een jaarplan waarin keuzes zijn gemaakt m.b.t. borging van de toetsing
  • Ondersteuning bij het communicatieproces: invulling van de eigen rol t.o.v. de opleidingsverantwoordelijke, de docenten, de opleidingscommissie e.d.
  • Het controleren/evalueren van specifieke toetsen: wat zijn de kwaliteitseisen en hoe beoordeel je afzonderlijke toetsen hier op
  • Aandacht voor de borging van toetsing in de afstudeerfase van de opleiding(en): beoordelingsprocedures, beoordelaars, kwaliteit van beoordelingsformulier/rubric e.d.

Aanbod

We bieden zowel training als advies op maat.

Verschillende leden uit ons team zijn ook als toetsdeskundige/extern lid van een examencommissie.

Kosten

Dit aanbod betreft maatwerk. Neem voor meer informatie contact op met drs. Marlies van Beek.

Contactpersoon / trainer