Rethinking and redesigning your research proposal / Een onderzoeksvoorstel (door)ontwikkelen (Nederlands)

Een goed promotieonderzoek begint met een scherpe onderzoeksvraag en een gedegen onderzoeksplan. In deze cursus staat het ontwerpen van het onderzoeksvoorstel centraal.

De cursus is zowel bedoeld voor startende als verder gevorderde promovendi die behoefte hebben om hun eigen onderzoeksplan kritisch te evalueren. In de cursus geven we praktische instrumenten en gerichte adviezen waarmee de deelnemers hun onderzoeksvoorstel kunnen schrijven of verbeteren. We besteden veel aandacht aan de methodologische aspecten die van belang zijn bij het formuleren van een goede probleemstelling en het ontwikkelen van een weldoordacht en conceptueel consistent onderzoeksvoorstel.

Werkwijze

De cursus bestaat uit bijeenkomsten en opdrachten die op de eigen werkplek gemaakt kunnen worden. Na de startbijeenkomst wordt elke week wordt een opdracht gemaakt rond een bepaald facet van de probleemstelling. De cursist krijgt feedback van de cursusleider en medecursisten. Naast de startbijeenkomsten vinden nog twee bijeenkomsten plaats. In de tweede bijeenkomst krijgt de deelnemer (peer-)feedback op de uitwerking van de eerste opdrachten. In de slotbijeenkomst wordt de integrale uitwerking van het onderzoeksvoorstel van de cursisten becommentarieerd.

Maatwerk

Dit aanbod betreft maatwerk. Heeft u interesse, neem dan s.v.p. contact met ons op.

Contact en informatie

Voor meer informatie neem u contact op met Nathalie Veenendaal:
T 030 253 3224
E n.j.veenendaal@uu.nl