Het begeleiden van onderzoek van studenten is een ingewikkeld proces dat zich afspeelt tussen twee individuen. De aard en mogelijkheden van de student, de begeleider, en het type onderzoek bepalen wat op welk moment de beste interventie is. In deze cursus leren deelnemers hun eigen handelingsrepertoire te vergroten. Wij bieden handreikingen voor begeleiders, zoals een begeleidingsprotocol, voorbeelden van "good practices" en tips om met kritieke momenten in het begeleidingstraject om te gaan.

Meer informatie over de inhoud van de cursus.

Data

  • In september 2017 start de Engelstalige variant van deze cursus. Heeft u interesse in een Nederlandse versie, neem dan s.v.p. contact met ons op.

Kosten

De kosten bedragen € 750,- per persoon voor medewerkers van de Universiteit Utrecht / UMC, inclusief literatuur. Externe deelnemers: € 810,- inclusief literatuur.

Contact en meer informatie

Evelyn Hello (e.hello@uu.nl) en Joris Veenhoven (j.veenhoven@uu.nl)
T 030 253 1724 / 1301 / 3400