Onderzoek van studenten begeleiden (Nederlands)

Het begeleiden van onderzoek van studenten is een ingewikkeld proces dat zich afspeelt tussen twee individuen. De aard en mogelijkheden van de student, de begeleider, en het type onderzoek bepalen wat op welk moment de beste interventie is. In deze cursus leren deelnemers hun eigen handelingsrepertoire te vergroten. Wij bieden handreikingen voor begeleiders, zoals een begeleidingsprotocol, voorbeelden van "good practices" en tips om met kritieke momenten in het begeleidingstraject om te gaan.

Perspectieven

In de cursus richten we ons op twee perspectieven: het perspectief van de begeleider en het perspectief van de student.

Het perspectief van de begeleider
Het is voor de begeleider essentieel om zicht te hebben op de drie belangrijkste begeleiderkwesties: die van rolbeheersing, het repertoire en de efficiëntie. Een goede begeleider schakelt bewust en soepel tussen de rollen van begeleider, beoordelaar en opleider. Om adequaat om te gaan met uiteenlopende situaties heeft de begeleider een uitgebreid repertoire aan kennis en vaardigheden over onderzoeksbegeleiding nodig. En onderzoeksbegeleiding dient ook efficiënt te gebeuren: er zit een plan achter dat gebaseerd is op een helder beeld van wat wanneer bereikt moet worden en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Het perspectief van de student
Een begeleider moet ook goed thuis zijn in de stappen die de student dient te zetten, de bijbehorende tussenproducten en de criteria waaraan deze moeten voldoen. Ook dient de begeleider op de hoogte te zijn van de kennis en vaardigheden die de student al beheerst en waarin de student zich nog moet ontwikkelen. De begeleider kent de notoire valkuilen voor de student en heeft een visie op de rol die de begeleider hierbij kan spelen. Daarnaast is inzicht in de wensen en behoeften van studenten ten aanzien van begeleiding gewenst. Ook is de begeleider zich bewust van het effect van zijn/haar gedrag op de houding en gedrag van de student.

Programma

Aan de hand van bovengenoemde onderwerpen kan een keur aan vragen en problemen aan de orde komen. Het cursusprogramma wordt dan ook aangepast aan de vragen van de deelnemers, die we vooraf schriftelijk inventariseren. Onderlinge discussie en oefening aan de hand van concreet materiaal vormen een zeer belangrijk element. Daarnaast wordt er ook uitleg gegeven over de verschillende aspecten van het begeleiden van onderzoek.

Doelen

De cursus beoogt dat de deelnemers na afloop van de cursus:

  • Op de hoogte zijn van didactische inzichten over onderzoeksbegeleiding
  • Zicht hebben op hun eigen sterke en zwakkere kanten als onderzoeksbegeleider
  • Hun begeleidingsrepertoire (gesprekstechnieken, coachingsvaardigheden) hebben vergroot
  • Beschikken over een zelf ontworpen begeleidingsplan
  • Nuttige ideeën hebben opgedaan voor de aanpak van (lastige) begeleidingssituaties waar zij zich mee geconfronteerd zien.

Tijdsinvestering

De cursus bestaat uit 4 cursusbijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast verwachten we dat u tijdens de cursus tijd investeert in het lezen van literatuur en het maken van opdrachten.

Certificaat

U ontvangt een bewijs van deelname indien u actief heeft meegedaan aan de cursus: alle opdrachten heeft gemaakt en alle bijeenkomsten heeft bijgewoond.

Literatuur

Boeken die we tijdens deze cursus gebruiken:

  • Heinze Oost (2004). Een onderzoek begeleiden. Baarn: HB Uitgevers
  • Karin Scager & Bart Thoolen (2006). De docent als coach in het hoger onderwijs. Groningen: Wolters-Noordhoff

Data

woensdag 3 april 2019 (9.30 - 12.30 uur)

woensdag 17 april 2019 (9.30 - 12.30 uur)

woensdag 8 mei 2019 (9.30 - 12.30 uur)

woensdag 22 mei 2019 (9.30 - 12.30 uur)

Er is ook een Engelstalige variant van deze cursus. 

Kosten

De kosten bedragen € 900,- per persoon voor medewerkers van de Universiteit Utrecht / UMC, inclusief literatuur. Externe deelnemers: € 1060,- inclusief literatuur.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 13 maart 2019 via het aanmeldformulier.

Contact en meer informatie

Mario de Jonge

E: m.o.dejonge@uu.nl

T: 0642130966