Begeleiden en beoordelen van hbo-studenten in de afstudeerfase - open inschrijving

Sinds 2009 is vastgelegd dat elke hbo-student binnen zijn of haar opleiding onderzoekend vermogen moet ontwikkelen (Vereniging Hogescholen, 2013). Concreet betekent dit dat studenten een onderzoekende houding ontwikkelen, kennis uit onderzoek van anderen leren toepassen en zelf ook onderzoek leren uitvoeren in hun beroepspraktijk. Het onderzoek van hbo-studenten moet aansluiten bij het beroepsproduct dat in de opleiding centraal staat. Maar hoe ziet dat beroepsspecifieke onderzoeksproces er precies uit in de eigen opleiding? Hoe help ik als afstudeerbegeleider een student om een onderzoek uit te voeren dat aansluit bij het beroepsproduct van de opleiding? En hoe draag ik in het begeleiden en beoordelen bij aan de ontwikkeling van onderzoekend vermogen van mijn studenten?

INHOUD

Het scholingstraject is gericht op hbo-docenten die studenten begeleiden bij het afstuderen. Het bestaat uit een reeks bijeenkomsten waarbij alle belangrijke aspecten van het begeleiden en beoordelen in de afstudeerfase aan bod komen. Het scholingstraject neemt de eigen ervaringen van de deelnemende docenten als vertrekpunt. Bij de nadere invulling van het programma wordt rekening gehouden met de eigen leerwensen. Parallel aan de bijeenkomsten voeren de docenten opdrachten uit die ze kunnen toepassen in hun eigen onderwijspraktijk. 

PROGRAMMA

Het onderstaande programma is op hoofdlijnen uitgewerkt, en wordt op basis van de specifieke leerwensen van de deelnemers verder uitgewerkt. Belangrijke onderdelen binnen het scholingstraject zijn begeleiding bij het onderzoeksproces en de beoordeling daarvan. Deelnemers ontwikkelen zelf een onderzoeksplan om onderzoeksvaardigheden, zoals het formuleren van onderzoeksvragen, beter in de vingers te krijgen. Daarnaast reflecteren deelnemers op uitgevoerde opdrachten, waaronder uitgewerkte schriftelijke feedback op werk van studenten en een opname van een begeleidingsgesprek met eigen studenten, en het beoordelen van afstudeeronderzoek. Op deze activiteiten krijgen de deelnemers intensieve (schriftelijke) feedback van de cursusleider en natuurlijk de medecursisten

Dagdeel 1: introductie

 • Bespreking invulling programma aan de hand van de eigen leerwensen;
 • Hoe omgaan met problemen van studenten in de afstudeerfase;
 • Inzichtelijk maken van de relatie tussen praktijkgericht onderzoek, beroepsproduct en  onderzoekend vermogen is in de context van de eigen opleiding, en hoe het zich onderscheidt van andere soorten onderzoek.

Dagdeel 2: methodologie van praktijkgericht onderzoek

 • Toewerken naar een eigen onderzoeksplan met aandacht voor: van probleemanalyse naar onderzoeksvraag, kiezen methode, consistent en samenhangend schrijven.

Dagdeel 3: de didactiek van het begeleiden: doelgericht feedback geven en bevorderen zelfstandigheid

 • Reflecteren op schriftelijke feedback op werk van studenten;
 • Analyseren van een gespreksopname van één van de deelnemers. 

Dagdeel 4: Verdieping op didactiek of methodologie

Dagdeel 5: Beoordelen van onderzoekend vermogen

 • Onder meer het samen beoordelen van afstudeerwerken om de eigen beoordelingsvaardigheid verder te ontwikkelen.

DOELSTELLINGEN

Na afloop van het scholingstraject:

 • Bent u beter in staat om een onderzoeksproces te begeleiden en beoordelen;
 • Kunt u zelf een onderzoeksplan opstellen passend bij het beroepsproduct binnen uw opleiding;
 • Heeft u inzicht in het onderzoeksproces dat doorlopen moet worden om het beroepsproduct binnen de eigen opleiding tot stand te brengen.

DOELGROEP

Het scholingstraject is bedoeld voor hbo-docenten die studenten begeleiden in de afstudeerfase. In het scholingstraject wordt aangesloten bij de visie van de opleiding  op de ontwikkeling en het eindniveau van het onderzoekend vermogen van studenten.  Vanuit die visie wordt gewerkt aan het verwerven, uitbouwen en aanscherpen van kennis en vaardigheden die een hbo docent nodig heeft voor het begeleiden en beoordelen van studenten in de afstudeerfase. Daartoe is het belangrijk dat deelnemers zelf daadwerkelijk studenten begeleiden bij afstudeeronderzoek gedurende de looptijd van het traject, en over tijd beschikken om de praktijkopdrachten uit te voeren.

CERTIFICAAT

De deelnemers ontvangen een certificaat indien zij actief hebben deelgenomen aan alle cursusbijeenkomsten en alle praktijkopdrachten hebben uitgevoerd.

AANTAL BIJEENKOMSTEN EN STUDIEBELASTING

Het scholingstraject bestaat uit vijf bijeenkomsten van één dagdeel. Houd daarnaast rekening met 20 uur zelfstudie (voorbereiding en uitvoering individuele praktijkopdrachten). Het scholingstraject vindt plaats op de Universiteit Utrecht (de Uithof).

DATA

Er zijn vijf bijeenkomsten (donderdagochtend van 09.30-12.30 uur):

 • 26 september 2019
 • 10 oktober 2019
 • 31 oktober 2019
 • 14 november 2019
 • 12 december 2019

Er is ook een maatwerkvariant van dit aanbod. 

KOSTEN

De kosten per deelnemer zijn: € 1160,- (inclusief materialen)

Aanmelden

U kunt zich t/m 5 september 2019 aanmelden via het aanmeldformulier.

Adviseur/trainer

SAMENWERKING

Dit scholingstraject is ontwikkeld in samenspraak met het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek van de Hogeschool Utrecht. Het lectoraat is ook betrokken bij het op maat maken en de evaluatie van dit scholingstraject.

Meer informatie

Secretariaat Onderwijsadvies & Training
T 030 253 4473
E onderwijsadviesentraining@uu.nl