Probleemgestuurd- en projectonderwijs

De werkbijeenkomsten 'Probleemgestuurd onderwijs (PGO)' zijn los van elkaar of als samenhangend programma te volgen.

Het programma bestaat uit drie componenten:

  • In de eerste workshop maakt u een eerste aanzet voor het ontwerp van een blauwdruk van een onderwijsperiode (onderwijsblok).
  • In de tweede workshop zoomen we in op het kiezen en ontwerpen van PGO-taken.
  • In de derde workshop spelen we ontwikkelde taken uit waarbij de begeleidingsvaardigheden en interventietechnieken van de tutor extra aandacht krijgen.

Aanmelden

Heeft u interesse in deze workshops? Neem dan contact met ons op. 

Contact

Onderwijsadvies & training
T 030 253 4473 / 3224
E onderwijsadviesentraining@uu.nl