Effectieve onderwijsteksten schrijven

Vindt u tekstkwaliteit belangrijk? Merkt u dat studenten uw onderwijsteksten soms anders interpreteren dan u ze bedoeld heeft? Of dat ze belangrijke informatie over het hoofd zien? Wilt u manieren verkennen om uw onderwijsmateriaal duidelijker en studentgerichter te presenteren?

Inhoud

Deze training van twee dagdelen biedt u handreikingen voor het ontwerpen van overzichtelijke, duidelijke en studentgerichte onderwijsteksten zoals studiehandleidingen, opdrachtinstructies en studieteksten. Aan de orde komen:

  • onderwijsdoelen, tekstdoelen en functies van onderwijsteksten;
  • kenmerken van educatieve teksten;
  • de informatiebehoefte en leesgewoonten van uw studenten;
  • stijlmiddelen die uw onderwijsteksten transparant(er) en aantrekkelijk(er) maken;
  • de organisatie van informatie;
  • tekstmodules voor de elektronische leeromgeving.

Tijdens de cursus bespreken we voorbeeldteksten, analyseert u eigen en elkaars werk, ontvangt u praktische schrijfadviezen en oefent u in kleine opdrachten. In de tussenliggende weken kunt u uw eigen materiaal bewerken; tijdens de tweede bijeenkomst ontvangt u feedback van de trainer en van medecursisten. Verder wordt een éénmalig individueel vervolgadvies ingepland (binnen het lopende studiejaar).

Doelstellingen

Na de training:

  • schrijft u meer doel- en studentgericht;
  • formuleert u beter en aantrekkelijker;
  • zijn uw onderwijsteksten helder gestructureerd;
  • kunnen uw studenten (beter) uit de voeten met uw onderwijsmateriaal.

Doelgroep

Docenten in het hoger onderwijs die regelmatig schriftelijk onderwijsmateriaal ontwerpen en die de transparantie, doelgerichtheid en aantrekkelijkheid van hun educatieve teksten willen vergoten.

Data

Deze cursus staat nog niet gepland. Heeft u interesse? Neem dan s.v.p. contact met ons op.

Kosten

€ 150,- 

Maatwerk

Deze training kunnen wij ook aanbieden als maatwerktraining, toegesneden op uw onderwijsorganisatie en -team.

Meer informatie

Secretariaat Onderwijsadvies & Training:
T 030 253 3224
E onderwijsadviesentraining@uu.nl