Een cursus ontwikkelen

Staat u voor de taak om een nieuwe cursus te ontwikkelen of een bestaande cursus grondig te herzien? Wilt u daarbij rekening houden met de Bama-uitgangspunten? In deze cursus kunt u systematisch het hele traject van het ontwikkelen van onderwijs doorlopen.

Aan de orde komen:

  • vaststellen van de inhoud van de cursus
  • formuleren van de leerdoelen
  • bepalen van werkvormen
  • kiezen en plannen van studieactiviteiten
  • toetsing
  • ontwerp van opdrachten
  • gebruik van leermiddelen (bijv. ICT)
  • evaluatie van een cursus.

Er wordt gewerkt met materiaal uit eigen cursussen.

Hoe studenten aan te zetten tot de gewenste zelfstudieactiviteiten? Door het geven van heldere en motiverende opdrachten en studietaken, de spil waar zelfstudie om draait!

Kosten

De cursus kost € 650 (exclusief literatuur) voor medewerkers van de UU.

Meer informatie en aanmelden

Voor vragen en meer informatie neemt u contact op met het secretariaat van Onderwijsadvies & Training:
T 030 253 3224
E onderwijsadviesentraining@uu.nl