Coachingsvaardigheden

Docenten ondersteunen studenten bij het leren het zelf te doen.
Deze coachende rol van de docent vind je terug bij bijvoorbeeld het mentoraat, begeleiding van project- en werkgroepenonderwijs, PGO en bij de afstudeerbegeleiding.

Het coachen van individuele studenten of kleine groepen vraagt om andere vaardigheden van docenten dan in meer traditioneel onderwijs, zoals vaardigheden om studenten te stimuleren actief te leren, initiatief te nemen, samen te werken en meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces.

In de training oefenen de deelnemers zich in coachingsvaardigheden aan de hand van casuïstiek die zij zelf kunnen inbrengen. De training richt zich op de nieuwe relatie tussen docent en student, groepsprocessen en gespreksvaardigheden.

Data

  • Er zijn nog geen data gepland. Heeft u interesse of vragen? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Contactpersoon bij Onderwijsadvies & Training is Karin Smit.
T 030 253 3224
E onderwijsadviesentraining@uu.nl