Onderwijsvisitaties en accreditatie

Het Centrum voor Onderwijs en Leren ondersteunt onderwijsinstellingen bij het voorbereiden van onderwijsvisitaties en accreditatie.

Voorbereiden van de gesprekken

Een proefvisitatie blijkt nuttig ter voorbereiding van de gesprekken, waarmee u kunt voorkomen dat u door een slechte voorbereiding of onhandige gespreksvoering een negatiever oordeel krijgt dan u verdient. Doel van deze proefvisitatie is om gevoel te krijgen voor de situatie en de rol als ondervraagde tijdens een visitatie: welk soort vragen kunnen er komen, hoe kijkt een visitatiecommissie tegen de opleiding aan, hoe verloopt het gespreksproces? Deze bijeenkomst is nadrukkelijk niet bedoeld om de deelnemers een bepaalde mening 'op te dringen'.

De proefvisitatie is georganiseerd in de vorm van een workshop. Tijdens deze workshop worden gesprekken met de visitatiecommissie gesimuleerd.

Voorbereiden van de zelfstudie

Bij het voorbereiden en schrijven van de zelfevaluatie kunnen wij ondersteunen bij de interpretatie van de standaarden van de opleidingsbeoordeling. U kunt ons inschakelen als kritische lezer die vooral let op de onderbouwing van de uitspraken die u doet.

Aanvullend onderzoek

Wij hebben voor opleidingen aanvullend onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de mening van afgestudeerden over de opleiding, we hebben geadviseerd bij de opzet van curriculumevaluatie, een internationale vergelijking uitgevoerd van doelstellingen en programma.

Recent zijn we betrokken bij de herformulering van de doelen van een opleiding en de afstemming van curriculum- en cursusdoelen op elkaar.

Meer informatie

Onderwijsadvies & Training
T 030 253 3224
E onderwijsadviesentraining@uu.nl