Kwaliteit van een docent beoordelen

Een goede docent heeft verschillende goede kanten, bijvoorbeeld de relatie met de studenten in de groep of klas, haar of zijn vakkennis, de didactische aanpak die zij/hij kiest. In de Basiskwalificatie Onderwijs toont een docent aan dat zij/hij tenminste een bepaald minimumniveau van docentkwaliteit heeft bereikt.

We merken dat opleidingen zoeken naar manieren om ook ná de basiskwalificatie de kwaliteit van docenten te blijven monitoren. Welke instrumenten zijn geschikt, naast de cursusevaluaties, om een goed beeld te krijgen van de sterke kanten en verbetermogelijkheden van docenten?

Of beter nog: welke instrumenten zijn geschikt om docenten te stimuleren zich voortdurend te verbeteren?

Een goed voorbeeld is peer review: docenten kijken elk jaar een keer bij een andere docent mee in hun les of college, en ze krijgen elk jaar een keer een collega op bezoek. Deze bezoeken worden onder elkaar nabesproken. De leidinggevende vraagt in het jaargesprek naar de bevindingen.

Meer voorbeelden? Neem contact op!

Vragenlijst Interpersoonlijk leraarsgedrag

Een belangrijk en goed gevalideerd instrument voor de kwaliteit van de docentgedrag in interactie met de leerlingen/studenten is de Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL). Deze is ruim 20 jaar geleden ontwikkeld bij het IVLOS, en wordt sindsdien wereldwijd gebruikt:

  • in het basisonderwijs, voortgezet èn hoger onderwijs,
  • door docenten, managers en schoolleiding.

De vragen gaan over het gedrag van een docent in de klas: hoe een docent omgaat met de studenten.

De vragenlijst wordt ingevuld door de studenten (studentenbeeld), maar docenten kunnen de lijst ook voor zichzelf invullen (zelfbeeld) en aangeven hoe ze met studenten zouden willen omgaan (ideaalbeeld). De verschillen tussen de drie perspectieven op het gedrag van de docent wordt als uitgangspunt gebruikt voor reflectie en verbetering.

Inmiddels zijn meer dan 120 onderzoekspublicaties, nationaal en internationaal, over de VIL verschenen, en de vragenlijst is één van de meest betrouwbare en valide instrumenten die er op dit gebied bestaan.

Meer informatie

Onderwijsadvies & Training
T 030 253 3224
E onderwijsadviesentraining@uu.nl