Evalueren van docentkwaliteit

Voor goed docentschap zijn meerdere kwaliteiten van belang, bijvoorbeeld de relatie met de studenten in de groep of klas, haar of zijn vakkennis, en de didactische aanpak. De standaard cursusevaluatie is één van de manieren om de kwaliteit van docenten te monitoren. Andere methoden die nuttige feedback voor docenten opleveren zijn directe gesprekken met studenten over de cursuskwaliteit, al dan niet met behulp van ‘voting tools’, focusgroup gesprekken met studenten, peerfeedback door collega’s, of lesbezoeken van onderwijsdeskundigen.

Doelgroep

Docenten van de Universiteit Utrecht

Vorm

Ondersteuning en begeleiding heeft de vorm van een 'Professioneel Consult'. Voor docenten van de Universiteit Utrecht is een Professioneel Consult gratis, omdat het onderdeel uitmaakt van de Educatieve Middelen Pool (EMP).

Meer informatie

Meer voorbeelden, toelichting, of een lesbezoek door een onderwijsadviseur van O&T? Neem dan contact op met Karin Scager (zie contactgegevens hieronder).