Cursus- en curriculumevaluaties

Model voor kwaliteitszorg

Onder de huidige accreditatie-eisen is het belangrijk om een goed werkend intern kwaliteitszorgsysteem te hebben. In veel opleidingen is een deel van de kwaliteitszorg goed geregeld, bijv. cursusevaluatie, maar kunnen vragen over het hele curriculum of over de mening van alumni niet worden beantwoord vanuit systematisch onderzoek.

"Interne” kwaliteitszorg betreft een systeem voor een opleiding of voor een faculteit of evt. een universiteit/hogeschool

"Externe" kwaliteitszorg is de zes-jaarlijkse kwaliteitscontrole ten behoeve van accreditatie.

Model voor kwaliteitszorg

Wij kunnen adviseren bij het completeren van uw kwaliteitszorgsysteem. We werken vanuit een eenvoudig model, dat toegepast wordt op alle onderwerpen waarover u de kwaliteit wilt bewaken.

Toelichting op het model, aan de hand van het voorbeeld van cursusevaluatie:

 • A Kwaliteitsdoelen stellen: wanneer bent u tevreden over een cursus? Welke kwaliteitseisen stelt u aan de cursus?
 • B Gegevens verzamelen: welke vragen moeten gesteld worden om erachter te komen of de cursus aan de kwaliteitseisen voldoet? Wie moet deze vragen voorgelegd krijgen? Hier gaat het om de evaluatieprocedure. Kiest u voor standaardcursusevaluatie of kan dat niet? Hoe gaat u de gegevens verwerken? Hoe verkrijgt u een zo hoog mogelijke respons?
 • C Beoordelen en conclusies trekken: wat betekenen de verkregen gegevens? Interpretatie van de resultaten en bepalen van conclusies over de kwaliteit van de cursus.
 • D Maatregelen treffen: dit is nodig als de conclusies (deels) negatief zijn. Het succesvol zijn van de maatregelen zou vervolgens opgenomen kunnen worden bij de kwaliteitsdoelen van de volgende ronde van kwaliteitszorg, opnieuw beginnen bij A.

Bij het opzetten van systematische curriculumevaluatie gaat het om vragen zoals bijvoorbeeld:

 • Welke kwaliteitseisen stelt u aan het curriculum?
 • Hoe vaak evalueert u het curriculum?
 • Wie laat u de kwaliteit van het curriculum (en de doelen) beoordelen: docenten, collega-instituten, alumni, studenten, werkgevers?

Wij adviseren een meerjarenplan voor curriculumevaluatie: niet alle aspecten elk jaar door iedereen laten beoordelen. Dat houdt een systeem licht en uitvoerbaar.

Kwaliteitszorgsysteem

Ons eigen onderzoek heeft opgeleverd welke elementen minstens belangrijk zijn in een intern kwaliteits­zorgsysteem. Twee faculteiten met een redelijk uitgekristalliseerd kwaliteitszorgsysteem en IVLOS hebben dit onderzoek uitgevoerd, en op basis van dit onderzoek hebben verschillende UU-opleidingen een intern kwaliteitszorgsysteem samengesteld.

Drie vragen stellen we:

 • Waarvan wil de opleiding weten wat de kwaliteit is, en wat zou de kwaliteit idealiter moeten zijn?
 • En vervolgens per element (bijv. programma, cursus, voorzieningen, personeel)Welke procedures voor het meten en rapporteren van de kwaliteit zijn passend voor de opleiding?
 • Hoe komt de opleiding zonodig tot maatregelen en wie waarborgt dat de kwaliteit verbetert?

Goedwerkende onderdelen, zoals bijvoorbeeld cursusevaluatie, kunnen meestal worden ingepast.

Wat kunnen wij bijvoorbeeld voor u doen

 • Begeleiden bij het ontwerpen en beschrijven van uw kwaliteitsplan.
 • Sterkte-zwakte analyse van uw huidige kwaliteitszorgsysteem
 • Adviseren over en ondersteunen bij aanpassingen en verbeteringen bij geconstateerde problemen in cursussen
 • Workshops en trainingen geven over kwaliteitszorg aan uw docenten, evaluatiecommissie, beleidsmedewerkers

Meer informatie

Onderwijsadvies & Training
T 030 253 2261
E onderwijsadviesentraining@uu.nl