Onderwijskundig leiderschap

De leergang is bestemd voor wetenschappers die in de regie van het universitaire onderwijs functioneren. Doel van de leergang is om deelnemers te leren inhoud te geven aan verschillende aspecten van onderwijskundig leiderschap.

De deelnemers, voorgedragen door hun decanen, zijn afkomstig uit alle faculteiten van de Universiteit Utrecht. Ze volgen een intensief programma dat bestaat uit acht bijeenkomsten, een projectopdracht en een buitenlandse studiereis. Er wordt voortgebouwd op innovatieve projecten die de cursisten in hun eigen opleidingen uitvoeren. De Universiteit Utrecht biedt de leergang ook aan andere universiteiten aan.

Meer informatie

De leergang wordt aangeboden door het Centre for Academic Teaching. Onderwijsadvies & Training is betrokken bij de uitvoering. Meer informatie vindt u hier.