Leergang BKO - voor WO (Nederlands)

Deze leergang is bestemd voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs die hun arsenaal aan didactische vaardigheden willen vergroten en die zich voorbereiden op hun Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).

De hier beschreven leergang is een open inschrijvingscursus voor alle universitaire docenten. Er zijn echter specifieke programma’s voor docenten van Sociale Wetenschappen, Diergeneeskunde, Geowetenschappen en Farmacie. Raadpleeg hiervoor uw leidinggevende en/of de toetscommissie van uw faculteit.

In een mix van cursorische bijeenkomsten, begeleide opdrachten, observaties in de eigen onderwijspraktijk en onderlinge uitwisseling, werkt u aan de volgende docenttaken:

  • het ontwerpen van onderwijs (zoals het formuleren van leerdoelen en het ontwikkelen van leertaken, werkvormen en toetsen)
  • het uitvoeren van onderwijs ( bijvoorbeeld het geven van hoor- en werkcolleges, het begeleiden van individuen en groepen studenten)
  • het evalueren en onderhouden van de eigen professionele ontwikkeling als docent

De verwachte tijdsbesteding is ongeveer 125 uur, inclusief zelfstudie van relevante literatuur, de uitwerking van opdrachten in uw eigen onderwijs, cursusbijeenkomsten, subgroep sessies, een onderwijsbezoek bij een collega-deelnemer en een individueel gesprek met een van de docenten van de leergang. Tevens gebruikt u uw onderwijsactiviteiten als eigen leeractiviteiten. U hebt dus het meeste profijt van de leergang als u tegelijkertijd onderwijs verzorgt.

Data

Nog niet bekend.

Kosten

De prijs bedraagt € 1590,- inclusief literatuur. De kosten voor deelnemers van buiten de UU of UMCU bedragen €1830,-.

Aanmelden

Gebruik voor aanmelding het aanmeldformulier.

Contact

Onderwijsadvies & Training
T 030 253 2261
E onderwijsadviesentraining@uu.nl