Een stevige basis voor de BKE – voor hbo

Toetsen is een vak apart en als je het onder de knie hebt is het nog leuk ook! Voor alle docenten die een Basis Kwalificatie Examinering (BKE) moeten halen bieden we deze stevige basis aan.

“Is mijn voldoende wel echt een voldoende?”
“De toets is heel slecht gemaakt, hoe kan dat nou?”
“Hoe kun je de redenaties en argumentaties van studenten toetsen?”
“Mijn collega is veel soepeler in haar beoordeling dan ik. Hoe kunnen we op één lijn komen?”

In deze cursus leiden we docenten op tot toetsexperts die het antwoord hebben op deze en andere complexe toetsvraagstukken.

Programma

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  • Toetskwaliteit: toetscyclus, kwaliteitsborging, indicatoren van kwaliteit
  • Toetsvormen: schriftelijk, praktisch, mondeling, eindwerkstuk, assessment
  • Alignment: toetsprogramma, toetsbeleid
  • Instrumentarium: rubric, normering, toetsmatrijs

Doelstellingen

Na afloop kunt u:

  • De kwaliteit van de eigen toetspraktijk en gebruikte werkwijzen screenen
  • Een weloverwogen keuze maken voor geschikte toetsvormen
  • Een bij eindvereisten passend toets- en beoordelingsplan opstellen
  • Toetsen en andere beoordelingsinstrumenten ontwerpen en samenstellen
  • Methoden voor resultatenanalyse, cesuurbepaling en toetsevaluatie in de praktijk gebruiken

Doelgroep

Hbo-docenten en medewerkers onderwijsontwikkeling die een BKE moeten halen. De cursus is zowel voor beginnende als ervaren docenten geschikt.

Interesse?

Deze cursus wordt als maatwerk of in-company aangeboden. Heeft u interesse? Neem dan s.v.p. contact met ons op. 
Zowel individuen als onderwijsinstellingen kunnen zich inschrijven.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van uw wensen. Een indicatie, gebaseerd op vier bijeenkomsten van een dagdeel: €  4600,- . Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

Taal

De cursus kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden verzorgd. De materialen zijn ook in beide talen beschikbaar.

Certificaat

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat indien het toetsdossier en het eindgesprek met een voldoende zijn afgerond.

Meer informatie en aanmelden