Advies of training bij het inzetten van corona-interventies in het PO

Kinderen op de basisschool lezen samen

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) biedt scholen een menukaart met interventies voor de aanpak van corona-achterstanden. Onderwijsadvies & Training helpt graag bij het maken van de juiste keuzes en adviseert over de invulling van de interventies. Ook begeleiden wij bij het opzetten en evalueren.

Via praktijkgericht onderzoek kunnen we werken aan de verdere onderwijsontwikkeling binnen de school. Ook bieden wij verschillende mogelijkheden voor het professionaliseren van onderwijsteams (op maat), bijvoorbeeld op het gebied van leerkracht-leerling interacties, teamleren, of cultureel sensitief lesgeven.

Stadsnetwerk Gelijke Kansen

Via het Stadsnetwerk Gelijke Kansen Utrecht werken we verder aan de koppeling van studenten aan het onderwijs, bijvoorbeeld door studenten in te zetten voor extra ondersteuning van leerlingen. 

Contact

Meer weten over de mogelijkheden voor een maatwerktraject? Neem contact op met: