Ontwerper in de klas

Technologie kan worden ingezet om de verwondering, nieuwsgierigheid en probleemoplossende houding van leerlingen te vergroten en te prikkelen

Technologie in het basisonderwijs wordt steeds belangrijker, maar bezoeken van ontwerpers aan scholen hebben vaak nog het karakter van techniekpromotie. Hierbij is er minder nagedacht over de educatieve doelen en eventuele vervolgen. Bij scholen ontstaat daarnaast de vraag hoe techniek ingezet kan worden bij de verwondering, nieuwsgierigheid en probleemoplossende houding van leerlingen.

Doelstelling

Dit traject was erop gericht om in kaart te brengen hoe technologische onderwerpen door middel van leergemeenschappen worden vertaald naar de onderwijspraktijk.

Inhoud

Leerkrachten ontwikkelden samen met ontwerpers en onderwijsontwikkelaars (“leergemeenschap”) lessen rondom een techniek gastles. Allereerst kwam de leergemeenschap bijeen om te brainstormen over de invulling van het traject. Twee voorbereidende lessen zijn ontwikkeld, welke daarna door de leerkracht in de klas zijn uitgevoerd. In de eerste les maken leerlingen kennis met het probleem en in de tweede les worden zij geïntroduceerd in ontwerpend leren en het komen tot een oplossing voor het probleem. Hierna volgt de gastles waarbij de ontwerper interactief met de leerlingen aan de slag gaat. De leerkracht rond het traject af met de klas.

Resultaat

Het traject is met leerkrachten geëvalueerd en er zal een boek met succes- en belemmerende factoren verschijnen. Leerkrachten geven aan dat zij samen met de ontwerper een concreet vraagstuk dat goed aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen hebben uitgediept. Door de gastles werd het probleem concreter en leerlingen meer geprikkeld en uitgedaagd. Daarnaast geven leerkrachten aan zelf meer open te staan voor de ideeën van leerlingen en worden zelf ook geprikkeld. Ook heeft het geholpen om zelf de ontwerpend leren cyclus te doorlopen, zodat dit vaker gebruikt kan worden in de lessen. Extra aandacht kan besteed worden aan het loslaten van de vaste, meer sturende rol.

Opdrachtgever

De gemeente Utrecht

Betrokkenen

Het Wetenschapsknooppunt, basisscholen en bedrijven (ontwerpers).

Looptijd

September - december 2015.