Excellentie en hoogbegaafdheid in het primair onderwijs

Het is van belang om talentvolle leerlingen in het primair onderwijs uit te dagen.

Het is van belang om talentvolle leerlingen in het primair onderwijs uit te dagen. Plusklasleerkrachten hebben behoefte aan handvatten om goed vorm te geven aan uitdagende leertaken binnen het Wetenschap en Techniek onderwijs.

Doelstelling(en)

Scholen en leerkrachten ondersteunen in het structureel vormgeven van visie en didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren in de plusklas.

Inhoud

Het project is gericht op het opleveren van 3 producten:

  • Een lessenserie onderzoekend en ontwerpend leren voor leerkrachten over uitdagende lesstof voor talentvolle leerlingen.
  • Een handleiding voor schoolleiders voor visievorming over onderzoekend en ontwerpend leren en de ambitieuze schoolcultuur.
  • Vaardigheden Rubrics Onderzoeken en Ontwerpen waarmee leerresultaten rondom onderzoekend en ontwerpend te meten zijn.

Resultaten

De twee lessenseries zijn in samenwerking met plusklasleerkrachten ontwikkeld en bevatten naast een inhoudelijke beschrijving van de lessen ook veel didactische tips en suggesties. Daarnaast zijn er twee rubrics ontwikkeld waarmee leerkrachten op laagdrempelige wijze het gedrag van hun leerlingen in kaart kunnen brengen. Ten derde is er een handleiding voor visievorming ontwikkeld voor schoolleiders die ontwikkelingsgericht willen toewerken naar een onderwijsformule waarin onderzoekend en ontwerpend leren wordt gecombineerd met excellentiebevordering. Tot slot is er een kwaliteitskaart over ‘de kunst van het vragen stellen’ opgeleverd, omdat het stellen van procesgerichte, open vragen voor veel leerkrachten een valkuil is.

Het streven is om het ontwikkelde instrument (Vaardigheden Rubrics Onderzoeken en Ontwerpen) in de praktijk te gaan testen om zo de kwaliteit en bruikbaarheid ervan te bepalen.

Opdrachtgever

School aan Zet – een programma van het Ministerie van OCW gericht op het verbeteren van de onderwijskwaliteit van scholen in het primair en voortgezet onderwijs

Betrokkenen

Het project is een samenwerking tussen Onderwijsadvies & Training, Marnix Academie Utrecht en PABO Windesheim Flevoland

Looptijd

Januari - juli 2014

Meer informatie

De opgeleverde producten zijn te vinden op de website van School aan Zet