CLIL Quickscan en professionaliseringstraject voor startende TTO docenten

Scholen die net gestart zijn met TTO onderwijs kunnen gebaat zijn bij praktische kennis en ondersteuning voor docenten over CLIL

Deze vmbo-school was net gestart met TTO onderwijs, waarvoor een nieuw TTO departement was opgericht en docenten voor het eerst TTO onderwijs gingen verzorgen. De school had behoefte aan praktische kennis en ondersteuning voor docenten met betrekking tot CLIL en bij de algemene implementatie van het TTO departement.

Doelstelling

Docenten professionaliseren op het gebied van CLIL en een analyse (met concrete aanbevelingen) maken van de sterke en zwakke kanten van het TTO departement.

Inhoud

Om een goed beeld te krijgen hoe TTO in de school was ingevoerd en waar docenten nog tegenaan liepen, is om te beginnen een inventarisatie gedaan van de implementatie van CLIL en de functionering van het TTO departement binnen de school. Hiervoor zijn interviews gehouden met docenten, de TTO-coördinator, de schoolleider en TTO-leerlingen. Daarnaast zijn er lessen geobserveerd. De bevindingen zijn in een rapport verwerkt en diende ook als input voor de workshops van het professionaliseringstraject voor docenten over de didactische principes achter CLIL.

Resultaat

De belangrijkste bevindingen van de inventarisatie waren dat het docentteam heel enthousiast was en de leerlingen tevreden zijn. Wel werd vastgesteld dat de didactische principes achter CLIL meer naar voren konden komen in de TTO lessen. Hier is vervolgens veel aandacht aan besteed tijdens het professionaliseringstraject van 8 dagdelen. De docenten kregen daar een basiskennis van de principes achter CLIL en concrete, praktische voorbeelden van CLIL activiteiten. De docenten Engels kregen een grotere rol binnen het TTO departement en er zijn vaste bijeenkomsten ingepland, waarop docenten bij elkaar terecht kunnen met vragen en om samenwerking tussen de vakken te faciliteren.  

Looptijd

November 2015 – juli 2016

Contactpersoon