Nieuws en agenda

Nieuws

19 mei 2016
A column on what internationalisation is all about, and how it affects both students and teachers.
17 mei 2016
De aandacht voor de kwaliteit van toetsen en examens is de laatste jaren enorm toegenomen binnen het hoger onderwijs.
13 mei 2016
De faculteit GW zet luistertaal in om de positie van de talenstudies versterken en de toegankelijkheid van de disciplinaire talenstudies te vergroten.
VVE, kinderen
12 mei 2016
Kinderen die Voor- en Vroegschoolse Educatie van goede kwaliteit ontvangen, gaan versneld vooruit op woordenschat en rekenen.
10 mei 2016
Online modules over toetsing voor medewerkers van de Universiteit Utrecht.

Pagina's

RSS