Problemen met generatieve AI

Op weg naar verantwoord gebruik van AI in het onderwijs 

Dit artikel verkent de ethische en praktische problemen van generatieve Artificial Intelligence (AI). Het is belangrijk dat docenten op de hoogte zijn en studenten voorbereiden op deze nieuwe realiteit. Daarbij is het van belang om te beseffen wat de problemen met generatieve AI zijn, zodat er grondige bewustwording kan ontstaan en studenten en docenten verantwoordelijk kunnen omgaan met deze nieuwe technologie.

De rol van de universiteit gaat verder dan het overbrengen van technische kennis. Studenten moeten niet alleen uitgerust worden met de vaardigheden om met generatieve AI om te gaan, maar ook met ethisch bewustzijn. Het is niet voldoende dat ze begrijpen hoe ze deze technologie moeten gebruiken; ze moeten ook nadenken over de ethische en maatschappelijke implicaties ervan. Generatieve AI brengt onmiskenbare risico's met zich mee, van databias tot privacy kwesties en de mogelijkheid van misbruik. Door op de hoogte te zijn van deze problemen kan de universiteit niet alleen haar eigen benadering van generatieve AI verbeteren, maar kan ze deze kennis ook effectief overbrengen op haar studenten.

Ethische dilemma's

Praktische uitdagingen

Auteurs

Contact

Heb je vragen over dit onderwerp? Stuur een mail naar generatieve-ai@uu.nl