Differentiëren in het voortgezet onderwijs: onderzoekend leren

Onderzoekend leren biedt een natuurlijke wijze van differentiëren

Onderzoekend leren is een benadering waarbij leerlingen worden gestimuleerd om actief kennis te vergaren, door vragen te stellen, door onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Het accent ligt, naast het opdoen van kennis, op het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het ontwikkelen van een onderzoekende houding.

Natuurlijke wijze

Deze benadering biedt een natuurlijke wijze van differentiëren, omdat er ruimte is voor individuele of groepjes leerlingen om hun eigen interesses te volgen, hun eigen talenten te benutten en op hun eigen niveau te werken. Dit kan heel goed plaatsvinden binnen heterogeen samengestelde groepen. De docent heeft daarbij een belangrijke, begeleidende rol.