Differentiëren in het voortgezet onderwijs: leerdoelen

Differentiatie start vaak praktisch gezien met het opstellen van leerdoelen. Deze leerdoelen verschillen per vak en per vaardigheid.

Verschillende of dezelfde leerdoelen

Een veelgebruikt onderscheid is dat tussen convergent en divergent differentiëren. Bij convergente differentiatie worden minimumleerdoelen bepaald die alle leerlingen moeten beheersen. Voor divergente differentiatie kunnen daarnaast verschillende leerdoelen voor verschillende (groepen) leerlingen vastgesteld worden, uitgaande van de vraag: wat is de volgende stap in hun leerproces?

Voordat u begint

Goede vragen om jezelf als docent te stellen voor de start van differentiatie (Gregory & Kuzmich, 2014):

  • Wat moeten de leerlingen weten en kunnen doen aan het eind van de les?
  • Hoe weet ik of ze het voldoende beheersen?
  • Welke activiteiten zijn motiverend voor de leerlingen?
  • Welk leerproces zal ik aanbieden of ondersteunen?
  • Wat doe ik als het niet werkt?

Bij praktische opdrachten en profielwerkstukken bestaat vaak de mogelijkheid dat leerlingen zichzelf doelen stellen. Dit is maatwerk in optima forma.

Referenties

Gregory, G.H. & Kuzmich, L. (2014). Data Driven Differentiation in the Standards-Based Classroom. Corwin.