Differentiëren in het voortgezet onderwijs: inzet van ICT

Computersoftware kan goed als hulpmiddel worden ingezet bij bepaalde vakken zoals taal en rekenen/wiskunde

Bij bepaalde vakgebieden, zoals taal en rekenen/wiskunde, wordt bij differentiatie vaak computersoftware als hulpmiddel gebruikt. Deze software kan ondersteunend zijn bij het opzetten van meer individuele leerlijnen, zeker wanneer deze zowel een niveaubepaling als suggesties voor instructies en oefeningen bevat.

Belangrijk voor de effectiviteit

Voor de effectiviteit is het belangrijk dat de docent inzicht heeft in de software en overzicht heeft over waar (individuele) leerlingen aan werken en hoe zij presteren.