Differentiëren in het voortgezet onderwijs: feedback

Feedback geven is een belangrijk kenmerk van differentiatie.

Een belangrijk kenmerk van differentiatie is het geven van feedback. Vóór het geven van feedback vindt een vaststelling van het leerresultaat plaats en wordt een beslissing genomen over te behalen vervolgprestaties.

Antwoord op drie vragen

Feedback geeft idealiter antwoord op drie vragen:

  • Waar ga ik naartoe?
  • Hoe doe ik het?
  • Wat is de volgende stap?

Het geven van (persoonlijke) feedback helpt leerlingen bij het gevoel controle te hebben over hun leerproces. Het reduceert onzekerheid en moedigt een hoger denkniveau aan. Het geven van positieve feedback en het hebben van hoge verwachtingen blijkt voor alle leerlingen (niet alleen de goed presterende leerlingen) effectief.