Vragenlijsten interpersoonlijk gedrag

Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL)

De Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) wordt wereldwijd gebruikt in het basisonderwijs, het voortgezet en universitair onderwijs; door docenten, managers en schoolleiding. De VIL is ruim 20 jaar geleden ontwikkeld door het voormalige IVLOS (nu Centrum voor Onderwijs en Leren) en een betrouwbare en valide vragenlijst.

De vragen gaan over het gedrag van een docent in de klas en geven een beeld van zijn handelwijze. De vragenlijst wordt ingevuld door de studenten (studentenbeeld), maar docenten kunnen de lijst ook voor zichzelf invullen (zelfbeeld) en aangeven hoe zij vanuit het perspectief van de student een ideale docent kunnen zijn (ideaalbeeld). De verschillen tussen de drie perspectieven op het gedrag van de docent worden als uitgangspunt gebruikt voor reflectie en verbetering.

Tarieven VIL en andere belangrijke informatie (pdf)
(alle genoemde externe tarieven zijn exclusief btw)

Vragenlijst Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag (VIS)

De Vragenlijst over Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag kan schoolleiders inzicht geven in hun functioneren. De vragenlijst wordt ingevuld door zowel medewerkers als de schoolleider zelf: dit geeft een medewerkersbeeld en een zelf- en ideaalbeeld.

Tarieven VIS en andere belangrijke informatie (pdf)
(alle genoemde externe tarieven zijn exclusief btw)

Productverbetering

De gegevens die door O&T worden verzameld via de vragenlijsten kunnen geanonimiseerd worden gebruikt voor onderzoek en om de kwaliteit van de vragenlijsten te verbeteren. Door gebruik te maken van onze dienstverlening gaat u akkoord met het gebruik van de data voor dit doel.