Vragenlijst Pedagogisch-didactisch handelen (PDH)

De vragenlijst Pedagogisch-didactisch handelen(PDH) is een vragenlijst waarmee het Pedagogisch-Didactisch Handelingsrepertoire van leraren in kaart kan worden gebracht. De eerste versie is in 2008 ontwikkeld op verzoek van schoolleiders in het voortgezet onderwijs die in hun scholen concreet met hun leraren in gesprek wilden kunnen gaan over het gewenste docenthandelen. Deze eerste versie is in de jaren 2009-2011 uitvoerig uitgetest en gevalideerd [1].

Aanvullend onderzoek op verschillende scholen voor basis- en voortgezet onderwijs gedurende de jaren 2011-2014 heeft geleid tot het ontstaan van de huidige, verkorte versie en tot het ontwikkelen en uittesten van een versie voor het basisonderwijs. In de vragenlijst zijn verschillende onderdelen van het pedagogisch-didactisch handelen opgenomen (de formuleringen hieronder zijn van de VO-versie). Deze kunnen worden gezien als verschillende taken van een leraar:

 1. Zorgen voor een goed leerklimaat
 2. Geven van les, uitleg en instructie
 3. Leerlingen leren werken aan opdrachten
 4. Leerlingen stimuleren om te leren en zich te ontwikkelen
 5. Inspelen op verschillen tussen leerlingen
 6. Leerlingen leren om samen te werken
 7. Leerlingen leren om zelf keuzes te maken
 8. Leerlingen leren om zelfstandig te werken en te leren
 9. Volgen wat de leerlingen leren en hoe ze zich ontwikkelen
 10. Geven van feedback aan leerlingen
 11. Beoordelen van het werk en de prestaties van leerlingen

De vragenlijst kan zowel door leraren zelf als door (een aantal van) hun leerlingen worden ingevuld. Voor het basisonderwijs geldt dit voor leerlingen vanaf groep 6.

Voorbeelden van rapportages

Tarieven afname PDH

De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemende leraren.
Indien individuele leraren gebruik maken van de vragenlijsten, zijn de kosten voor het aanleveren van het pakket, het verwerken van de gegevens van de docent en van zijn of haar leerlingen (minimaal 10 en maximaal 35 leerlingen) en de terugrapportage € 47 per docent per klas.

Indien een aantal leraren van eenzelfde school meedoen, kan op verzoek een aanvullende team- of schoolrapportage worden gemaakt. In dat geval worden naast de kosten voor de individuele verwerking en rapportages à 47 euro per leraar, tevens kosten berekend voor de teamrapportage (extra kosten 41,50 euro voor teamrapportage met maximaal 10 leraren) of voor de schoolrapportage (extra kosten 41,50 euro voor de schoolrapportage met maximaal 30 leraren).

Indien u tevens naar aanleiding van de uitkomsten in gesprek wilt met een adviseur van Onderwijsadvies en Training, worden er aanvullend gesprekskosten gerekend voor het onderwijskundig advies. Hiervoor geldt het gebruikelijke tarief à 150 euro per uur.)

N.b. Alle genoemde externe tarieven zijn exclusief btw.

Aanvullende informatie

Klik hier voor aanvullende informatie over de PDH.

Aanvragen pakket vragenlijsten

Voor het aanvragen van een pakket met vragenlijsten neemt u contact op met Toets- en Evaluatieservice Universiteit Utrecht:
T 030 253 2179 / 3224
E onderwijsadviesentraining@uu.nl

Heidelberglaan 1 (Martinus J. Langeveldgebouw), kamer F3.06
Postbus 80127, 3508 TC Utrecht

Meer informatie en contact

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor een (aanvullend) adviesgesprek kunt u contact opnemen met Karin Smit: 
T 06 12798916
K.Smit@uu.nl

Productverbetering

De gegevens die door O&T worden verzameld via de vragenlijsten kunnen geanonimiseerd worden gebruikt voor onderzoek en om de kwaliteit van de vragenlijsten te verbeteren. Door gebruik te maken van onze dienstverlening gaat u akkoord met het gebruik van de data voor dit doel.

[1] Zie: Y.B. Sol (2012). Pedagogisch-didactisch handelen van leraren in het voortgezet onderwijs. (Proefschrift). Utrecht: Universiteit Utrecht.