Onderwijsevaluaties

Standaard of maatwerk

De Toets- en Evaluatieservice van Onderwijsadvies en Training adviseert bij het ontwerpen van een vragenlijst. Wij helpen een standaard-evaluatieformulier te ontwikkelen dat voor elke cursus gebruikt kan worden, of u kiest voor een formulier op maat dat per cursus verschilt. Een evaluatie kan online of op papier worden afgenomen.

Ingevulde formulieren worden door de evaluatieservice verwerkt tot rapportages. U kunt eventueel een resultatenanalyse op verschillende deelgroepen uitsplitsen (bijvoorbeeld werkcolleges). De rapportage(s) ontvangt u per mail.

Tarieven Onderwijsevaluaties en andere belangrijke informatie (pdf) 
(alle genoemde externe tarieven zijn exclusief btw)

Docentevaluaties

Voor het BKO-traject maken wij gebruik van een standaardformulier. Het is altijd mogelijk een formulier op maat te laten maken.

Contact

T 030 253 2179
E onderwijsadviesentraining@uu.nl

Postadres
Postbus 80127, 3508 TC Utrecht