Meerkeuzetoetsen

Tentamenverwerking

Voor de verwerking van papieren meerkeuzetoetsen wordt gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkeld web-based softwarepakket. Dit pakket levert een toetsanalyse die de docent inzicht geeft in de validiteit en betrouwbaarheid van de toets. Deze analyse kan aanleiding geven tot vragen over of wijzigingen in de normering.

Maatwerk/advies

Het is voor docenten mogelijk om toetsadviseurs te raadplegen bij vragen over de kwaliteit van een toets, de normering van een toets of het aanbrengen van wijzigingen die in overleg worden uitgevoerd. Een aantal toetsdeskundigen is graag bereid u hierover te adviseren.

Via dit sleutelformulier kunt u een format voor uw normering downloaden.

Tarieven meerkeuze tentamenverwerking en andere belangrijke informatie (pdf)
(alle genoemde externe tarieven zijn exclusief btw)