Overzicht projecten

Er wordt EMP-ondersteuning geboden aan

  • interfacultaire projecten uit het Utrechts Simuleringsfonds Onderwijs
  • projecten uit het facultaire deel van het Utrechts Simuleringsfonds Onderwijs
  • EMP-projecten.

In het academische jaar 2017-2018 worden ruim 70 EMP-projecten uitgevoerd. Bij alle projecten zijn adviseurs van Onderwijsadvies & Training (O&T) betrokken.

Naast de ondersteuning voor de diverse projecten, heeft elke faculteit de mogelijkheid tot een professioneel consult.

Meer informatie over de EMP

dr. Ineke Lam 
T 030 253 7975
E j.i.lam@uu.nl