Er wordt EMP-ondersteuning geboden aan

  • interfacultaire projecten uit het Utrechts Simuleringsfonds Onderwijs
  • projecten uit het facultaire deel van het Utrechts Simuleringsfonds Onderwijs
  • EMP-projecten.

In totaal zijn adviseurs van Onderwijsadvies & Training vanuit de EMP betrokken bij 84 projecten in het academische jaar 2016-2017. 

Naast de ondersteuning voor de diverse projecten, heeft elke faculteit de mogelijkheid tot een professioneel consult.

In de bijlage vindt u per faculteit de toegewezen projecten.

Meer informatie over de EMP

dr. Ineke Lam 
T 030 253 7975
E j.i.lam@uu.nl