Aansluiting voortgezet en wetenschappelijk onderwijs: het Scholennetwerk

De Universiteit Utrecht hecht veel waarde aan een goede aansluiting tussen het voortgezet en het wetenschappelijk onderwijs. Daarom is er het Scholennetwerk. Dit netwerk organiseert uiteenlopende activiteiten:

  • Voor scholieren - gastcolleges van universitair docenten, ondersteuning bij vragen over profielwerkstukken, profielwerkstukwedstrijd
  • Voor docenten en decanen – netwerkmiddagen, informatievoorziening via nieuwsbrieven
  • Een bezoek van de Universiteit Utrecht aan uw school. Omdat wij het belangrijk vinden om de ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs te kennen en te weten welk type student wij tegemoet kunnen zien.

Meer informatie vindt u op de website van het Scholennetwerk.

Vragen

Heeft u vragen, neem dan contact op met Janneke Hartemink.
E scholennetwerk@uu.nl
T 030 253 7690 / 3224