Lerarenopleidingen en professionalisering in het onderwijs

Uzelf ontwikkelen in het onderwijs? Of u nou leraar bént of wilt wórden, of u leiding geeft of les, het onderstaande aanbod is er voor wie zich wil professionaliseren in het onderwijs.

Bevoegdheid halen

Eerstegraads

Een eerstegraadsbevoegdheid is te halen via het masterprogramma Leraar voorbereidend hoger onderwijs. Hiermee kan een docent lesgeven aan onder- én bovenbouw van vmbo, havo en vwo. Wie een bachelor- en masterdiploma heeft kan deze master in één jaar afronden. Wie nog geen vakinhoudelijk Masterdiploma op zak heeft doet twee jaar over dit programma. Behalve op het docentschap bereidt het masterprogramma deelnemers voor op andere beroepen binnen de educatieve sector.

Tweedegraads

Wie een bachelordiploma heeft dat is gerelateerd aan een schoolvak, kan binnen een half jaar een onderwijsbevoegdheid halen. Dat kan met deze Educatieve Module. In voltijd duurt de module een half jaar, in deeltijd een jaar. Deelnemers verdienen een tweedegraads onderwijsbevoegdheid met deze module. Deze stelt docenten in staat les te geven in alle klassen van het vmbo-t en in de onderbouw van havo/vwo.

Leerkrachten in het basisonderwijs

Wie lesgeeft op de basisschool kan zich bij de Universiteit Utrecht professionaliseren in onder andere onderzoekend en ontwerpend leren, didactiek, rekenles en onderzoek naar onderwijs.

Docenten en leidinggevenden in het voortgezet onderwijs

De Universiteit Utrecht heeft een divers aanbod op vlak van onderwijs en didactiek voor het voortgezet onderwijs. Denk aan het ontwikkelen van tweetalig onderwijs, pedagogisch-didactisch handelen, leerlingen leren onderzoek doen en meer.