Onderwijs voor professionals

Studeren naast uw werk? De Universiteit Utrecht heeft verschillende opleidingen, trainingen en cursussen voor professionals die graag blijven leren maar geen voltijd bachelor- of masteropleiding willen volgen.

Deeltijd bacheloropleidingen

De universiteit biedt twee bacheloropleidingen in deeltijd aan:

Beroepsspecifieke trainingen en cursussen

Bent u toe aan een volgende stap in uw ontwikkeling? Dan kunt u bij de Universiteit Utrecht terecht voor beroepsspecifieke trajecten voor professionals. Deze trajecten hebben over het algemeen als toegangseis dat deelnemers een opleiding hebben afgerond aan een universiteit of hogeschool, of werken op dat niveau. Bekijk de mogelijkheden op de informatiepagina's van de faculteiten.

Faculteit Diergeneeskunde

Faculteit Geesteswetenschappen

Faculteit Geneeskunde

  • Met o.a. bij- en nascholingen, verpleeg- en verloskundige opleidingen en de niet-universitaire leerwerktrajecten. Bekijk het aanbod.

Faculteit Geowetenschappen

  • Met o.a. trainingen voor (aardrijkskunde-)docenten en geosoftwaretrainingen. Bekijk het aanbod.

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

  • Met o.a. trainingen op het gebied van bestuur en beleid, strategisch management. Bekijk het aanbod.

Faculteit Sociale Wetenschappen

Utrecht Summer School

Internationale en Nederlandse studenten, PhD-kandidaten en professionals volgen samen cursussen tijdens de Utrecht Summer School. In 2017 trok de Utrecht Summer School ruim vierduizend deelnemers aan uit 120 verschillende landen.

Contractonderwijs (losse cursussen)

Bepaalde onderdelen uit het reguliere onderwijsaanbod zijn ook toegankelijk voor deelnemers die niet staan ingeschreven als student. Meestal is voorkennis gewenst, maar niet verplicht.

De deelnemers betalen per cursus of cluster van cursussen. Het afleggen van een tentamen is niet verplicht. In veel gevallen is het mogelijk een toets af te leggen en/of een deelcertificaat te ontvangen. De mogelijkheden, inschrijfprocedures en kosten verschillen per faculteit.

Lees meer over contractonderwijs per faculteit of departement op de studentensite: