Studeren naast je werk? De Universiteit Utrecht heeft verschillende opleidingen, trainingen en cursussen voor professionals die graag blijven leren maar geen voltijd bachelor- of masteropleiding willen volgen.

Executive onderwijs

Als professional of leidinggevende bent u nooit uitgeleerd. Maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie speelt hierop in en verzorgt naast het reguliere academische onderwijs en onderzoek een scala aan mogelijkheden voor opleidingen naast het werk.

Bekijk het aanbod executive programma's en executive masters

Beroepsspecifieke trainingen en cursussen

Bent u toe aan een volgende stap in uw ontwikkeling? Dan kunt u bij de Universiteit Utrecht terecht voor beroepsspecifieke trajecten voor professionals. Deze trajecten hebben over het algemeen als toegangseis dat deelnemers een opleiding hebben afgerond aan een universiteit of hogeschool, of werken op dat niveau. Bekijk de mogelijkheden op de informatiepagina's van de faculteiten.

Faculteit Bètawetenschappen

Faculteit Diergeneeskunde

Faculteit Geesteswetenschappen

Faculteit Geneeskunde

  • Met o.a. bij- en nascholingen, verpleeg- en verloskundige opleidingen en de niet-universitaire leerwerktrajecten. Bekijk het aanbod.

Faculteit Geowetenschappen

  • Met o.a. trainingen voor (aardrijkskunde-)docenten en geosoftwaretrainingen. Bekijk het aanbod.

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

  • Met o.a. trainingen op het gebied van bestuur en beleid, strategisch management. Bekijk het aanbod.

Faculteit Sociale Wetenschappen

Deeltijd en postacademische masterprogramma's

Een aantal post-academische masterprogramma’s is primair gericht op professionals die al over de nodige werkervaring in de beroepspraktijk beschikken en al een hbo-, doctoraal- of mastertitel behaald hebben.

Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantal masterprogramma's die als deeltijdopleiding te volgen zijn.

Deze masterprogramma’s worden niet gesubsidieerd door de Nederlandse overheid; het collegegeld is daardoor hoger.

Contractonderwijs (losse cursussen)

Bepaalde onderdelen uit het reguliere onderwijsaanbod zijn ook toegankelijk voor deelnemers die niet staan ingeschreven als student. Meestal is voorkennis gewenst, maar niet verplicht.

De deelnemers betalen per cursus of cluster van cursussen. Het afleggen van een tentamen is niet verplicht. In veel gevallen is het mogelijk een toets af te leggen en/of een deelcertificaat te ontvangen. De mogelijkheden, inschrijfprocedures en kosten verschillen per faculteit.

Lees meer over contractonderwijs op de studentensite.