Kamerlid Mohammed Mohandis (PvdA) in gesprek met scholier tijdens matchingsdag Taal- en Cultuurstudies, 2013 - foto UU/Andrea van Leerdam
Kamerlid Mohammed Mohandig (PvdA) in overleg met scholieren tijdens matchingsdag

Het College van Bestuur meet periodiek de resultaten van het onderwijs met verschillende  instrumenten, zoals opleidingsvisitaties, enquêtes onder studenten, alumni en medewerkers en kwantitatieve gegevens over in-, door- en uitstroom.

Instroom

Van binnenkomende studenten is het belangrijk om te weten wie ze zijn en waarom ze voor een bepaalde opleiding van de Universiteit Utrecht kiezen. Met matchingstrajecten wordt hier onderzoek naar gedaan.

Nationale Studenten Enquete

Doorstroom

Van de huidige studenten worden meningen en ervaringen verzameld over het onderwijs en de voorzieningen via de Nationale Studenten Enquête en eigen onderzoeken, zoals eenmalige enquêtes of focusgroeponderzoeken. Naast de universiteitsbrede onderzoeken voeren faculteiten en/of opleidingen ook eigen onderzoeken uit. De belangrijkste hiervan zijn cursus- en curriculumevaluaties.

Uitstroom

Om het oordeel van alumni te achterhalen neemt de Universiteit Utrecht deel aan de tweejaarlijkse landelijke WO-monitor. Ook organiseert de universiteit een ‘vertrekkersonderzoek’ onder studenten die de universiteit verlaten zonder diploma.