Constant werken aan beter onderwijs, met bevlogen docenten en ambitieuze studenten

Kwaliteit heeft bij de Universiteit Utrecht de hoogste prioriteit. Om de hoge kwaliteit van onderwijs vast te houden en verder te verbeteren, werkt de Universiteit Utrecht doorlopend aan kwaliteitsverbetering, onderwijsinnovatie en professionalisering van docenten.

Kwaliteit van docenten

Wetenschappelijk onderwijs van hoog niveau begint bij deskundige docenten die zijn opgeleid als onderzoeker én als docent. De Universiteit Utrecht heeft verschillende trajecten voor het professionaliseren van docenten.

Cortège voor Academiegebouw op het Domplein te Utrecht

Organisatie kwaliteitszorg

Het opleidingsaanbod van de Universiteit Utrecht wordt voortdurend gemonitord en beoordeeld, zowel intern als extern. Lees meer over de organisatie van de kwaliteitszorg.

Meten van kwaliteit

De Universiteit Utrecht meet periodiek de kwaliteit van het onderwijs met verschillende instrumenten